Handelsverdrag

Canadese premier Trudeau looft het CETA-akkoord als ‘een nieuwe standaard’

De Canadese premier Justin Trudeau heeft zondag in Brussel in een vurig pleidooi het omstreden handelsverdrag CETA tussen zijn land en de Europese Unie verdedigd als een „progressief handelsverdrag”, met oog voor de belangen van gewone burgers.

Het akkoord, waartegen groot verzet bestaat in veel Europese landen, kan volgens hem dienen als een „voorbeeld voor de wereld hoe we vooruit kunnen met handelsverdragen waar iedereen van profiteert.”

Trudeau, die voor een bliksembezoek naar de Belgische hoofdstad was gevlogen om het CETA-verdrag na wekenlange onzekerheid te ondertekenen, noemde het akkoord „een nieuwe standaard” wegens de manier waarop het expliciet vastlegt dat overheden het recht houden wetten uit te vaardigen op het gebied van onder meer arbeidsvoorwaarden, voedselveiligheid en milieubescherming. Een hervormd, robuuster arbitragestelsel moet voorkomen dat multinationale bedrijven dergelijke wetgeving kunnen neersabelen, betoogde hij.

België was de afgelopen weken het centrum van verzet tegen het verdrag tussen de EU en Canada; Wallonië weigerde tot afgelopen vrijdag akkoord te gaan met ondertekening van het verdrag door de Belgische federale regering. De regering van de Franstalige regio kreeg een toezegging dat het de overeenkomst alsnog kan tegenhouden als het te hervormen arbitrage-stelsel niet voldoende in overeenstemming wordt gebracht met een advies van het Europese Hof van Justitie.

Volgens Donald Tusk, president van de Europese Raad, toont de ondertekening van het handelsverdrag tussen Canada en de EU aan dat „de desintegratie van de Westerse gemeenschap geen onomkeerbare trend hoeft te zijn.” Tusk toonde zich „voorzichtig optimistisch’’ dat het verdrag door alle EU-lidstaten zal worden geratificeerd – hoewel dat verre van zeker is.