Alle dierentuinen sluiten, zegt de Partij voor de Dieren

Alle dierentuinen moeten dicht en van de Nederlandse veestapel mag nog maar dertig procent overblijven. Beoogd lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme presenteerde zondagmiddag haar concept-verkiezingsprogramma.

Bezoekers bekijken de zeeleeuwen in Artis
Bezoekers bekijken de zeeleeuwen in Artis Foto Marten van Dijl/ANP

Invoering van het basisinkomen, het opzeggen van de vluchtelingendeal met Turkije en invoering van inkomensafhankelijke kinderbijslag: zondagmiddag presenteerde beoogd lijsttrekker Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) haar concept-verkiezingsprogramma. Digitaal, via Facebook, met de titel ‘Plan B, hou vast aan je idealen’.

Belangrijkste politieke thema’s

Het merendeel van het 36 pagina’s tellende programma gaat over dierenwelzijn, over het terugdringen van de bio-industrie, het afschaffen van Europese subsidies voor veeteelt en landbouw en duurzaam klimaatbeleid, de onderwerpen waar de PvdD sinds haar entree in de Tweede Kamer in 2006 de nadruk op legt.

Maar de partij - nu met twee zetels in de Tweede Kamer - is sindsdien gegroeid, heeft ook vertegenwoordigers in de Eerste Kamer, het Europees Parlement en een aantal gemeenteraden. In de peilingen, voorafgaand aan de verkiezingen van maart volgend jaar wordt aan de partij tussen de vier en de vijf zetels toegeschreven.

Vandaar dat het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma zo’n beetje alle belangrijkste politieke thema’s bevat die op het Binnenhof spelen. Van die vluchtelingendeal met Turkije tot het schrappen van de TTIP- en CETA-handelsverdragen met de Verenigde Staten en Canada. Van het terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65 jaar tot afschaffing van het eigen risico in de gezondheidszorg.

‘Haalbare en betaalbare idealen’

Het verwijt dat de PvdD een one issue-partij zou zijn, wordt in het verkiezingsprogramma omgedraaid. Dat geldt juist voor het ‘establishment’ aan het Binnenhof. „Geen compromisme. Wel haalbare en betaalbare idealen. We voeren krachtig oppositie tegen het single issue denken van partijen die vooral denken aan de Westerse mens en zijn geld.”

De PvdD bepleit sluiting van alle dierentuinen. Die moeten tijdelijke opvangplekken worden voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven. Dierenmishandeling moet harder worden aangepakt, onder meer door de aanstelling van extra dierenagenten die ook meer bevoegdheden krijgen. Wie betrapt wordt op dierenmishandeling, loopt wat de PvdD betreft, het risico een levenslang verbod op het houden van dieren te krijgen.

De miljarden euro’s aan landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft. Boeren mogen nog geholpen worden om over te schakelen naar ecologische landbouw. Maar daarna moet de subsidiekraan dicht.

Al het beschikbare landbouwgif moet opnieuw gecontroleerd worden. Alleen gif dat aantoonbaar veilig is voor mens, dier en milieu mogen daarna nog verkocht worden. Instanties die dat controleren, moeten aantoonbaar hun banden met de chemische industrie hebben verbroken.

De PvdD wil de Nederlandse vee-industrie nagenoeg afschaffen. Want „megastallen, volksgezondheid en dierenwelzijn gaan niet samen”. Een stappenplan moet zorgen voor een snelle omschakeling naar een diervriendelijke en duurzame landbouw. Van de Nederlandse veestapel mag dan nog maar dertig procent overblijven.

Lees hier het partijprogramma. De tekst gaat daaronder verder.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren by Billy Gentry on Scribd

Ook de visserijsubsidies gaan eraan, als het aan de PvdD ligt. Want Nederlandse vissers zouden daarmee de zeeën plunderen binnen en buiten Europa, zoals voor de kust van Afrika. „De grootste trawlers ter wereld zijn in Nederlandse handen en vernietigen met hun sleepnetten de zeebodem.”

Exitstrategieën voor eurozone

Ondanks het Nederlandse Energieakkoord en de Klimaattop in Parijs, neemt de CO2-uitstoot in Nederland alleen maar toe, aldus de PvdD. Daarom moet er een Klimaatwet komen die het reduceren van broeikasgassen verplicht stelt. In die wet moet worden opgenomen dat Nederland in 2040 CO2-neutraal is en steenkool, aardgas is uitgebannen. Er moet een verbod komen op de winning van schaliegas en de PvdD zal geen CO2-opslag onder Nederlandse bodem of onder de Noordzee toestaan. De gaswinning in Nederland moet zo snel mogelijk worden gestaakt.

De PvdD bepleit verder afschaffing van het leenstelsel in het onderwijs en terugkeer van de basisbeurs. Het collegeld moet flink omlaag en universiteiten en hogescholen verder gedemocratiseerd.

Er mogen geen bevoegdheden meer worden overgedragen aan Europa, al helemaal niet als daar niet eerst een bindend referendum over is uitgeschreven. De Europese Unie moet exitstrategieën uitwerken voor lidstaten die uit de muntunie willen stappen en die landen daarbij actief ondersteunen.