Politie past training omstreden nekklem aan

Er is meer aandacht tussen de klem als controle- of als verwurgingsmiddel. De Inspectie Veiligheid en Justitie had daar om gevraagd.

Politie op Prinsjesdag
Politie op Prinsjesdag Evert Jan Daniels/ANP

De politie heeft de trainingen van de nekklem sinds drie maanden aangepast. Dat schrijft ze zaterdag op haar site.

Op 22 maart van dit jaar constateerde de Inspectie Veiligheid en Justitie dat de nekklem kon blijven bestaan als ordemiddel, ondanks de discussie die was ontstaan na de dood van Mitch Henriquez. Hij kwam vermoedelijk om door het gebruik van klem. Wel stelde de Inspectie dat de autoriteiten een beter standpunt moesten innemen over de klem en dat moesten verwerken in de opleidingen.

Lees ook: Hoe moet je hier nou op reageren, vraagt de politie zich af

Het gaat daarbij om de vraag of de nekklem gebruikt wordt als verwurgingstechniek of als controletechniek. Bij die eerste ontstaan sneller risico’s omdat bijvoorbeeld de luchtpijp wordt afgesloten. De tweede wordt vaker gebruikt en bevat relatief weinig gevaar. Op de opleidingen wordt volgens de politie tegenwoordig nadrukkelijker ingegaan op het verschil tussen de twee soorten nekklemmen, en hoe verwurging kan worden voorkomen. De verwurgingstechniek zelf wordt niet onderwezen, omdat deze in principe niet wordt gebruikt.

Niet aangeleerd geweld
De politie stelt echter ook dat verwurging eventueel mag, omdat agenten in situaties terecht kunnen komen waar ze geweld mogen gebruiken dat ze niet aangeleerd hebben gekregen. In dat soort gevallen vindt achteraf altijd een toets plaats of het geweld proportioneel was.

De politie meldt ook dat er bij trainingen meer aandacht is voor het houden van overzicht in onverwachte situaties. Zo is het de bedoeling dat voortaan één agent op dit soort moment de regierol op zich neemt, en kijkt of een betrokkene zich bijvoorbeeld nog steeds verzet tegen een aanhouding.

Vervolging
Op dit moment worden twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez vervolgd door het Openbaar Ministerie. Bij de rest was sprake van plichtsverzuim, maar zij zullen niet worden vervolgd.