CETA-verdrag zondag ondertekend in Brussel

Vrijdag ging België, nadat de Walen hun protest opgaven, alsnog akkoord met het verdrag.

Een anti-CETA-spandoek bij het Waalse parlement in Namen.
Een anti-CETA-spandoek bij het Waalse parlement in Namen. Foto Thierry Monasse / AP

Met enkele dagen vertraging zal het vrijhandelsverdrag CETA zondag door de EU en Canada in Brussel worden ondertekend. Dat hebben president Donald Tusk van de Europese Raad en premier Justin Trudeau van Canada bekendgemaakt.

Twitter avatar eucopresident Donald Tusk Mission accomplished! Just agreed with PM @JustinTrudeau to hold EU-Canada Summit this Sunday
Twitter avatar JustinTrudeau Justin Trudeau I’ve just spoken with @eucopresident Tusk - the Canada-EU Summit will be Sunday. Great news and I’m looking forward to being there. #CETA

Oorspronkelijk stond de ondertekening voor donderdag gepland, maar de ceremonie werd afgeblazen omdat het regioparlement van Wallonië weigerde akkoord te gaan met het verdrag. Steen des aanstoots voor de Walen was onder meer het instellen van een Investment Court System (ICS), een arbitragestelsel waarbij investeerders tegen overheden kunnen gaan procederen. Ook denken sommigen dat CETA negatieve gevolgen heeft voor milieu- en arbeidsnormen.

Lees ook: Wat is er met de Walen afgesproken? En nog 14 vragen over CETA

Vrijdag stemde het Waalse parlement toch in, nadat er na dagen van gesprekken enkele documenten aan het verdrag werden toegevoegd. In een extra verklaring van de EU en Canada staat dat de geschillentribunalen “geïnspireerd door de principes van de rechtspraak in de EU, de lidstaten en Canada, en internationale rechtbanken als het Internationale Hof van Justitie” te werk zullen gaan.

In een verklaring van België staat dat het land het Europese Hof van Justitie om advies zal vragen over de “verenigbaarheid van ICS met Europese verdragen”. Er moeten nog wel verdere afspraken gemaakt worden over het ICS voordat België het verdrag zal ratificeren, staat ook in de verklaring. Alle afonzderlijke lidstaten en Wallonië mogen nog hun veto uitspreken over de ratificatie van CETA.

Lees ook: Wat hebben de Walen precies gewonnen?