VN maken weg vrij voor ontwapeningsconferentie

Atoomwapens

Nederland onthoudt zich van stemming over resolutie,

De VN hebben ondanks fel protest van de kernwapenstaten, de weg vrij gemaakt voor ontwapeningsconferenties die moeten leiden tot een kernwapenvrije wereld. Nederland onthield zich van stemming en was daarmee het enige NAVO-land dat niet tegen stemde.

Onder luid applaus werd rond middernacht een resolutie aangenomen die oproept tot twee ontwapeningsconferenties volgend jaar in New York. De resolutie, ingediend door Oostenrijk, kreeg in het zogeheten Eerste Comité, belast met ontwapening en veiligheid, een ruime meerderheid. Honderddrieëntwintig landen stemden voor, achtendertig tegen en zestien landen onthielden zich van stem.

Nederland hield zijn stemgedrag tot het laatste moment geheim. In een brief aan de Kamer, die kort voor de stemming werd verstuurd, zette minister Koenders (Buitenlandse Zaken) de kwestie uiteen, zonder het voorgenomen stemgedrag prijs te geven. Nederland moest laveren tussen de uitdrukkelijke wens van de VS en andere NAVO-partners om niet de weg vrij te maken voor een juridisch verbod op kernwapens en de wens van de Tweede Kamer dat juist wel te doen.

De kernwapenstaten onderschrijven weliswaar de wenselijkheid van een kernwapenvrije wereld, maar willen niet dat de wapens verboden worden, zoals eerder chemische en biologische wapens. Zij zien alleen heil in het stapsgewijze, maar trage ontwapeningsproces dat is voorzien in andere verdragen.

Vredesorganisatie Pax noemde de stemming een ,,historische doorbraak.” De organisatie betreurt de Nederlandse onthouding en stelt dat de regering de wens van de Kamer negeert. Voorstanders van een verbod op kernwapens verwachten niet dat de kernwapenstaten hun arsenaal meteen zullen vernietigen, maar wel dat een mondiaal verbod de wapens zal stigmatiseren, zoals dat eerder met clustermunitie en landmijnen gebeurde.