Opinie

Sevilla in de woestijn

Anderhalve graad opwarming is voor het kwetsbare Middellandse Zeegebied wel zo ongeveer de grens, stelt een onderzoek in Wetenschappelijk tijdschrift Science.

Foto AP

De Deltacommissaris Wim Kuijken waarschuwde op de Klimaattop 2016 in Rotterdam voor ‘Amersfoort aan zee’. Een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Science onderzocht het gevaar van Sevilla (of Lissabon) in de woestijn.

Volgens de onderzoekers neemt de kans op verwoestijning van de Mediterrane  wereld tegen het einde van deze eeuw snel toe als we niet in staat zijn de temperatuurstijging onder de anderhalve graad te houden.

Tot nu toe wordt die grens vooral gezien als een gevaar voor kleine eilandstaatjes, die bij overschrijding dreigen te verdrinken. Maar volgens paleoklimatoloog Joel Guiot van het Europese Centrum voor Geowetenschappelijk Onderzoek in Aix-en-Provence kan ook de leefbaarheid in Zuid-Spanje en Portugal door de opwarming ernstig worden aangetast.

Op de website van het tijdschrift Nature zegt Guiot, hoofdauteur van het onderzoek:

‘Everything is moving in parallel. Shrubby vegetation will move into the deciduous forests, while the forests move to higher elevation in the mountains.’

Als de temperatuur met meer dan anderhalve graad stijgt, bereikt die volgens de onderzoekers een niveau dat de afgelopen 10.000 jaar op het Iberisch schiereiland niet is voorgekomen. Anderhalve graad lijkt weinig, zegt Guiot tegen persbureau Bloomberg, maar in een gevoelige regio als het Middellandse Zeegebied blijkt het veel te zijn.

De website Sciencedaily wijst erop dat de onderzoekers geen rekening hebben gehouden met andere invloeden van menselijk handelen, zoals landgebruik en verstedelijking. Als we dat wel zouden hebben gedaan, dan waren de gevolgen nog een stuk erger, aldus Guiot.

Het onderzoek is gebaseerd op pollen die zijn gevonden in sedimenten van meren. Tegen Carbon Brief zegt Guiot daarover:

‘When we find, for example, many oak or temperate tree pollen grains, we can tell that the vegetation was temperate and humid; when we count more boreal trees (fir, spruce), the climate was colder.’

Hij wijst erop dat de gemiddelde temperatuur in de regio nu al 1,3 graden warmer is dan in de periode 1880-1920. Het onderzoek loopt vooruit op het IPCC rapport waarin over een paar jaar de gevolgen van een anderhalve graad warmere wereld in kaart moeten zijn gebracht.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.