Brieven

Landbouw in Nederland

Subsidies blijven altijd nodig

Illustraties Cyprian Koscielniak

Met grote verbazing heb ik uw bericht gelezen over het afschaffen van de landbouwsubsidie in zijn huidige vorm. (NRC, dinsdag 25 oktober)

Sinds de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland geen honger meer geweest. Daar lag een degelijk landbouwsubsidiebeleid aan ten grondslag. Als gevolg daarvan kon Nederland voor een heel groot deel in zijn eigen basisbehoefte voldoen. Ook maakt het subsidiebeleid de landbouwsector bestand tegen de zeer grote klappen van de wereldmarkt. ‘We’ zitten nu zelfs in de wereldtop qua export en innovatie. Dat is best iets om trots op te zijn.

Omdat ‘we’ graag kleinschalige bedrijven willen, zal subsidie altijd nodig blijven: een landbouwbedrijf oprichten kost enorm veel moeite, de kosten zijn hoog, de winstmarges klein en uitgroeien tot een multinational om de wereldhandel aan te kunnen is er niet bij. Dat wordt actief tegengehouden door politiek en Not In My Backyard-beleid. Prima, maar dan zijn subsidies onvermijdelijk.

Zie hier het resultaat van 71 jaar geen honger: een stel hippies wil de landbouw slachtofferen voor de eco-god. Een god die schijnbaar alleen in Nederland van belang is. Er worden duizenden bedrijven en 71 jaar voedselzekerheid geslachtofferd aan Green-Happinez ellende.

Er wordt zelfs gepleit voor een verhoging van het BTW-tarief voor voedsel van 6 naar 21 procent. Dat lage tarief stond ooit voor basisvoorziening. Ik denk dat die zin genoeg zegt over de onzaligheid van het plan.