Kapitaal zoekt rendement

Zijn de aandelenkoersen wel zo hoog? Voor de StoXX600 is de stijging in drie jaar tijd gering: 6 procent. Obligaties daarentegen zijn met bijna 11 procent gestegen. Daar zit een tegenstelling in, want aandelen heb je voor de koerswinst en obligaties voor de inkomsten. De afgelopen jaren was dat duidelijk niet het geval. Dat er een overschot aan kapitaal is lijkt evident gezien de extreem lage rente op obligaties. De oorzaak hiervan ligt niet alleen in het monetaire beleid. maar vooral in demografische veranderingen. Zo is de welvaart van de Chinese middenklasse enorm toegenomen en sparen zij relatief veel. Het kapitaal is op zoek naar rendement. Sinds de financiële crisis van acht jaar geleden zijn beleggers terughoudend om in aandelen te beleggen. Daarnaast draagt politieke onzekerheid ook niet bij aan het vertrouwen. Kortom: de relatieve waardering van aandelen is laag en die van obligaties hoog.