strafrechtstoepassing

Advies: vervang cel door taakstraf en behandeling

Er moeten minder gevangenisstraffen worden opgelegd. Daarvoor in de plaats moet een combinatie komen van vrijheidsbeperking zoals een enkelband, met een op de gestrafte toegesneden behandeling en bijvoorbeeld een taakstraf. Dat vindt de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Het advies is opmerkelijk, omdat onder de kabinetten-Rutte de nadruk erg lag op vergelding en het hard aanpakken van daders om burgers te beschermen. Dat zag je bijvoorbeeld in de aanscherping van verlofregels, maar ook bij de versobering van het detentieklimaat.

Mensen die strafbare feiten plegen hebben vaak meerdere, complexe problemen, zeggen voorzitter Leo de Wit en vicevoorzitter van de adviesraad, Jolande Calkoen. De helft heeft psychiatrische problemen, een derde is licht verstandelijk beperkt, en van alle gevangenen is de helft verslaafd. Bovendien gaat het vaak om hele korte gevangenisstraffen: de helft is korter dan een maand, driekwart is korter dan drie maanden.

De RSJ roept op tot échte samenwerking op alle niveaus

Interview Leo de Wit: pagina 8