Reportage

SGP en ChristenUnie fel in debat over ‘voltooid leven’

Levenseinde

De SGP kwam rond het kabinetsvoorstel ‘voltooid leven’ met een motie van afkeuring. De rest van de Kamer had vooral vragen.

SGP-fractieleider
SGP-fractieleider Foto Bart Maat/ANP

De SGP heeft woensdag een motie van afkeuring ingediend tegen het kabinet wegens zijn opvattingen over ‘voltooid’ leven. Het gaat de christelijke partij „principieel een stap te ver” dat het kabinet hulp bij zelfdoding mogelijk wil maken van mensen die gezond zijn maar hun leven als ‘voltooid’ zien.

Volgens SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft de overheid de plicht het leven juist te beschermen. De ChristenUnie deelt die mening.

Voor beide partijen is de motie van afkeuring een zeldzaam ingezet instrument. Zo’n motie is een manier om kabinetsbeleid te veroordelen, maar ze hoeft niet te leiden tot ontslag van een minister, wat wel het geval is als een motie van wantrouwen wordt aangenomen.

De andere partijen in de Tweede Kamer steunden de motie niet, waardoor die werd verworpen. Ze hadden wel veel vragen voor VVD-ministers Edith Schippers (Zorg) en Ard van der Steur (Justitie).

De bewindslieden kwamen twee weken geleden met een brief naar aanleiding van het advies van de commissie-Schnabel over hulp bij zelfdoding. De oppositie had er grote moeite mee dat het kabinet dit advies naast zich neer had gelegd. De commissie onder leiding van oud-SCP-directeur Paul Schnabel – door de oppositie steevast „een commissie van wijzen” genoemd – raadde af nieuwe wetgeving te maken. Volgens de adviseurs passen verzoeken van mensen die hun leven voltooid vinden binnen de huidige euthanasiewet.

Discussie was er ook over een leeftijdsgrens. In hun brief schreven de ministers dat het „voor de hand ligt een nieuw systeem te beperken tot mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt”. D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil met een leeftijdsgrens voorkomen dat de huidige euthanasiewet wordt uitgehold doordat mensen eerder voor de optie ‘voltooid’ leven zouden kiezen. VVD-Kamerlid Arno Rutte vreest juist dat een leeftijdsgrens ertoe zou kunnen bijdragen dat iemand het gevoel kan krijgen dat hij er vanaf een bepaalde leeftijd niet meer toe doet.

Minister Schippers zei dat het belangrijk was dat de overheid „niet vooruitloopt” op de maatschappij: „Mensen kunnen invoelen dat, zeker doordat medische technologie het mogelijk maakt dat men langer leeft, iemand tot de conclusie kan komen dat de stervenswens sterker is dan de levenslust.”

Zij zal nu een wetsvoorstel opstellen. De kans is klein dat dit nog wordt behandeld voor de verkiezingen van maart volgend jaar.