Oude gewoonte

Ik ben huisarts in een gevangenis.

Er komt een gedetineerde op mijn spreekuur in verband met hoesten.

Om naar zijn longen te luisteren zeg ik tegen hem wat ik dan altijd tegen patiënten zeg: „Komt u maar staan met de rug naar mij toe en doet u alles maar omhoog.”

De gedetineerde draait zich om en steekt vervolgens zijn handen in de lucht.

„Ik ben niet van de politie, hoor”, zeg ik.

„Sorry, dokter. Dat ben ik zo gewend.”

U kunt zelf, in maximaal 120 woorden, een Ikje insturen via nrc.nl/contact.