CPB

Vooral jongeren en rijken betalen straks de zorgkosten

. Jongeren en hogere inkomens zullen in verhouding de komende jaren meer geld kwijt zijn aan de zorg. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau. Het CPB voorziet dat zonder ingrepen 70-plussers met een laag inkomen er over 25 jaar 21 procent in inkomen op vooruitgaan, terwijl 70-minners met een hoog inkomen er 3 procent op achteruitgaan. Het is een direct gevolg van het solidaire Nederlandse zorgstelsel waarbij de lasten worden herverdeeld, zegt het Planbureau, omdat zorgpremies deels inkomensafhankelijk zijn. (NRC)