Blok: consumenten kunnen meer lenen voor hypotheek

Het maximale bedrag dat tweeverdieners kunnen lenen wordt vanaf volgend jaar verhoogd.

Foto Lex van Lieshout/ ANP

Tweeverdieners kunnen vanaf volgend jaar meer geld lenen om een ruimere hypotheek te bekostigen. Het maximale bedrag wordt verder verhoogd door het tweede inkomen van een huishouden zwaarder te laten mee wegen. Dat schrijft minister Stef Blok (VVD, Wonen en Rijksdienst) in een Kamerbrief over de leennormen voor een hypotheek.

Deze ruimere norm heeft te maken met stimulerende belastingmaatregelen voor werkenden, zo schrijft minister Blok. Op lange termijn wordt het tweede inkomen volledig meegeteld bij de berekening van de maximale hypotheek.

Knelpunten hypotheken zzp’ers in kaart brengen

Het maximale bedrag dat huishoudens mogen lenen voor een hypotheek wordt jaarlijks vastgelegd op basis van een advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in de regeling hypothecair krediet. Nibud schrijft dat de koopkracht weer is toegenomen waardoor huishoudens meer financiële ruimte hebben voor het betalen van hypotheeklasten.

Veel huishoudens kiezen er echter voor om niet maximaal te lenen. Voor kopers van energiezuinige huizen heeft minister Blok al maatregelen genomen om extra te kunnen lenen. Deze leenruimte wordt nu aangepast aan de lagere energieprijzen.

Een andere maatregel van minister Blok is de oprichting van het Platform Maatwerk. Dit platform moet problemen in kaart brengen en oplossingen bieden voor consumenten die afwijken van de standaard leennormen, zoals ouderen die goedkoper willen wonen, zzp’ers of startende ondernemers. Verschillende instanties, zoals de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën en een aantal marktpartijen werken hierin samen.