Nederland lager op lijst van gelijkheid mannen en vrouwen

Nederlandse vrouw werkt vaak minder dan Nederlandse man.

Nederland staat drie plekken lager op de jaarlijkse ranglijst voor gendergelijkheid, het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum. Nederland staat zestiende, onder Zuid-Afrika en Namibië, en voor het eerst sinds 2010 buiten de top-15. IJsland staat opnieuw bovenaan. Ten opzichte van vorig jaar doet Nederland het minder wat economische gelijkheid tussen man en vrouw betreft. Nederlandse vrouwen participeren minder in het arbeidsproces en werken vaker parttime dan mannen, aldus de Rotterdamse hoogleraar ondernemingsbeleid Henk Volberda, die de data voor Nederland verzamelde. (NRC)