Onenigheid over Schultz’ pact tegen kustbebouwing

Recreatie

Een ‘kustpact’ moet onbebouwde kustgebieden leeg houden. Maar de recreatiesector weigert het te tekenen.

De Pier van Scheveningen.
De Pier van Scheveningen. Foto Martijn Beekman

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) en de recreatiesector zijn het niet eens geworden over het kustpact, dat nieuwe bebouwing aan de kust moet tegengaan. In het pact staat dat het de intentie is om onbebouwde kustgebieden leeg te houden. De sector heeft het pact niet ondertekend.

Lees ook: Er wordt per provincie besloten over kustbebouwing

De betrokken recreatieorganisaties RECRON, Koninklijke Horeca Nederland en HISWA zijn teleurgesteld over de strekking van het pact. Dat is volgens hen te strikt en biedt ondernemers te weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. „Alles gaat straks op slot”, zegt een woordvoerder van RECRON, en dat is slecht voor de lokale economie, vindt hij. De woordvoerder noemt het „kwalijk” dat juist een VVD-minister de belangen van ondernemers niet serieus neemt.

Regulering

De bedoeling van het pact was juist om met alle betrokken partijen een brede coalitie te smeden over het reguleren van kustbebouwing. In juni bleek uit onderzoek van Natuurmonumenten dat er tussen 2013 en 2019 zevenduizend nieuwe recreatie-eenheden, zoals strandhuisjes en hotelkamers, in de kustregio gebouwd worden. Ook werd duidelijk dat een wildgroei van kustbebouwing dreigde.

Tekst loopt door onder de animatie

Eind 2015 lanceerde minister Schultz nog een voorstel voor de versoepeling van de bouwregels. Dit leidde tot een storm van kritiek van onder meer natuur- en milieuorganisaties. Hierop besloot de minister in gesprek te gaan met alle betrokken partijen, om uiteindelijk een kustpact te realiseren waarin de regels voor kustbebouwing duidelijk zouden worden.

Een eerste versie daarvan stuurde zij dinsdag naar de Tweede Kamer, maar de vraag is wat het pact waard is nu niet alle betrokkenen het willen ondertekenen.

Natuurmonumenten laat in een reactie weten juist blij te zijn met de plannen. Met name het voornemen om buiten de reeds bebouwde gebieden geen nieuwe recreatieve bouw te realiseren, is winst voor de natuurorganisatie. De campagne Bescherm de Kust, die door meer dan honderdduizend mensen werd ondertekend, is een van de succesvolste acties van de natuurbeweging van de afgelopen jaren.

Bezwaring

Pas in de allerlaatste fase van het overleg over het kustpact gooide de recreatiebranche haar kont tegen de krib. Toen het hen vorige week duidelijk werd dat hun bezwaren niet werden meegenomen stuurden de drie recreatieorganisaties een brief aan de minister. Daarin staat dat Schultz met haar „beperkende” maatregelen de ondernemers aan de kust „in gevaar brengt”. Opvallend is dat de kustprovincies het pact ook hebben ondertekend, terwijl zij eerder aangaven weinig te zien in bemoeienis vanuit het ministerie met de ruimtelijke ordening.

Ondernemersvereniging Strand Nederland, de brancheorganisatie van strandexploitanten, laat weten wel enthousiast te zijn over het pact. „Door alle ophef is het nu lastig om überhaupt uit te breiden of te vernieuwen langs het strand. Als er straks duidelijke afspraken zijn, kunnen we weer aan de slag”, zegt Stephan van der Stee van Strand Nederland. Hij ziet onder meer kansen voor horeca bij nieuw te ontwikkelen natuurgebieden in de duinenregio. „Een natuurroute is leuk, maar als je er geen kopje koffie bij kan drinken komt daar natuurlijk niemand op af.”