Nederlandse bedrijven vragen om klimaatwet

Klimaatdoelen

Bedrijfsleven en gemeenten willen versneld af van fossiele brandstoffen. Deze woensdag zijn ze bijeen op de Nationale Klimaattop in Rotterdam

Bedrijven als
Bedrijven als Foto LEX VAN LIESHOUT /ANP

Nederland moet sneller overstappen van fossiele brandstoffen als olie en gas, naar duurzaam opgewekte energie. Een belangrijk deel van het Nederlandse bedrijfsleven roept de overheid op om een klimaatwet in het leven te roepen.

Ook willen de 39 bedrijven, waaronder de fossiele reuzen Engie, Essent, Shell Nederland en Schiphol, dat de bevoegdheden van de minister van Economische Zaken worden uitgebreid. De bedrijven noemen zich de transitiecoalitie en publiceerden hun oproep aan de vooravond van de Nationale Klimaattop in Rotterdam.

Zij stellen dat Nederland volgens de klimaatafspraken die vorig jaar in Parijs zijn gemaakt – een maximale opwarming van de aarde van 2 graden – de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent moet hebben teruggebracht.

Om dat te bereiken zouden er ‘tussendoelen’ moeten komen voor 2030 en 2040, vastgelegd in een klimaatwet, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk al kent.

In een volgend kabinet zou er een minister van Economische Zaken, Klimaat en Energie moeten komen die zorg draagt voor de samenhang van het beleid dat nu verdeeld is tussen EZ en het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. „De transitie naar een CO2 -neutrale maatschappij vergt niets minder dan een nieuw Deltaplan”, aldus de oproep.

Daarom pleit de transitiecoalitie ook voor een onafhankelijke toezichthouder als de Deltacommissaris die de gemaakte afspraken „borgt over kabinetten heen”.

Op de klimaattop 2016 in Rotterdam legde Deltacommissaris Wim Kuijken woensdagochtend uit dat zo’n commissie jaarlijks zou moeten rapporteren over de voortgang van het beleid en concrete voorstellen moeten doen voor nieuw beleid. Want, zei Kuijken: „het is onze gezamenlijke opdracht om ervoor te zorgen dat Amersfoort aan Zee nooit werkelijkheid wordt.”.

Het initiatief voor transitiecoalitie komt onder andere van Siemens, Van Oord, Eneco, Shell en het Havenbedrijf Rotterdam, bedrijven die allemaal betrokken zijn bij de grootscheepse aanleg van windparken voor de Nederlandse kust.

De huidige klimaatbeleid steunt op het Energieakkoord waarin werkgevers, werknemers en milieorganisaties zich hebben verplicht om in 2023 16 procent van de energie uit duurzame bronnen te betrekken. Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) maakt voor het einde van dit jaar nieuw beleid bekend, voor ná 2023. Ook neemt hij een besluit over de sluiting van kolencentrales.