Natuurwerkdag aan het IJ

Volgende week zaterdag organiseert Landschap Noord-Holland de jaarlijkse Natuurwerkdag op de Hoeckelingsdam tussen Uitdam en de polder IJdoorn, net boven Amsterdam. Amsterdammers (ook kinderen!) kunnen meehelpen aan het onderhoud van een uniek stukje natuur, op een stukje Waterland dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek (en waar dit voorjaar bijvoorbeeld 50 paar lepelaars broedden, de noordse woelmuis en ringslang voorkomen en vele andere vogels). Zaterdag 5 november, 9.30 - 16.00 uur, verzamelen Uitdammerdijk 18, Durgerdam. Ook een korter tijdsblok (10.00 - 12.30 en 12.30 - 15.00 uur) meedoen is mogelijk. www.natuurwerkdag.nl