Expo: Lezen van Beeld

Foto Krista van der Niet / FOAM

Zondag is er in de OBA een gratis rondleiding bij de gezamenlijke fototentoonstelling van de OBA en Foam: Lezen van Beeld. Foto’s worden vaak voor ‘waar’ aangenomen, maar de betekenis van het beeld is niet zo ondubbelzinnig als het lijkt. Beeld kan ook gelezen worden, maar weten we wel hoe dat moet? Vertelt een foto altijd hetzelfde verhaal, of kijken we allemaal anders? Wat gebeurde er vóór de opname? En wat één seconde later? Wat doet dit beeld met ons, als publiek? De rondleiding wordt verzorgd door een docent van Foam. Rondleiding zondag 30 oktober, 15.00 - 16.00 uur (verzamelen in Expozaal). Expositie t/m 30 november, Centrale OBA, Oosterdokskade 143. www.oba.nl