Bedrijven willen consequent klimaatbeleid van volgende regering

Een coalitie van 40 grote bedrijven wil onder meer dat de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs worden vastgelegd in een wet.

Een olietanker, de grootste ter wereld, in de haven van Rotterdam twee jaar geleden, met op de achtergrond windmolens. Een van de initiatiefnemers van de bedrijfscoalitie is het Rotterdamse havenbedrijf.
Een olietanker, de grootste ter wereld, in de haven van Rotterdam twee jaar geleden, met op de achtergrond windmolens. Een van de initiatiefnemers van de bedrijfscoalitie is het Rotterdamse havenbedrijf. Foto Marco de Swart/ANP

Veertig grote Nederlandse bedrijven doen een gezamenlijk oproep aan een volgend kabinet om “hoge prioriteit” te geven aan het versnellen van de energietransitie. Zij willen onder meer dat de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs worden vastgelegd in een wet. Daarmee sluiten zij zich aan bij de plannen van Diederik Samsom (PvdA)en Jesse Klaver (GroenLinks).

Een volgende minister van Economische Zaken moet volgens de bedrijven ook Klimaat en Energie in de portefeuille krijgen, zodat er meer samenhang komt in het overheidsbeleid. Dat schrijven de bedrijven in een opiniestuk, dat op de site van de initiatiefnemers zoals Shell en het Rotterdamse Havenbedrijf is gepubliceerd en in de Volkskrant staat:

Pleidooi voor versnelling van de Energietransitie

Om ervoor te zorgen dat het klimaatbeleid niet per kabinet verschilt, willen de bedrijven dat er een onafhankelijke klimaatautoriteit komt die partijen kan aanspreken op het tempo en de consequentheid van uitvoering van de klimaatafspraken. Verder moet er een nationale investeringsbank komen die investeringen in grote energieprojecten mogelijk maakt.

De veertig bedrijven, onder leiding van Siemens, Van Oord, Eneco, Shell en het Havenbedrijf, noemen zich de ‘Transitiecoalitie’. “[Die] wil onderdeel zijn van de oplossing en kiest ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie”, schrijft de coalitie.

“Versnellen kost meer, maar levert ook meer op. Versnelling biedt Nederland de kans om koploper te zijn op het thema verduurzaming en daarmee meer groene welvaart te creëren.”

De bedrijven - die zelf grote belangen hebben bij de energietransitie - menen dat een overgang naar nieuwe energiebronnen een nieuwe economie kan opleveren, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. “Om deze kans te realiseren is een ondernemende staat nodig, die ruimte maakt voor de markt.”

Klaver en Samsom

De bedrijven sluiten zich met hun oproep tot een Klimaatwet aan bij een initiatief van PvdA-leider Diederik Samsom en zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver. Zij willen in een Klimaatwet langetermijndoelstellingen voor het klimaat vastleggen, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 procent in 2030 (ten opzichte van 1990). Op korte termijn willen zij een jaarlijkse klimaatbegroting, waarop de regering kan worden afgerekend.

De Klimaatwet, die in september naar de Kamer is gestuurd, werd overigens niet gesteund door de bedrijvenkoepels, VNO-NCW en MKB-Nederland. “De wet biedt schijnoplossingen, terwijl de negatieve consequenties voor de welvaart groot zijn”, lieten zij toen weten. Ook vakbond FNV liet weten ambitieuze doelen te willen “maar bij overreageren haken onze leden af.”

Lees ook: ‘Klimaatwet moet niet te wild zijn’

Op dit moment is er in Nederland alleen een Energieakkoord met maatregelen tot en met 2023. Dit najaar moeten er afspraken worden gemaakt over wat er daarna moet gebeuren. Op initiatief van de regering vindt vandaag een Nationale Klimaattop plaats. Die staat “in het teken van concrete acties”, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA). Het bedrijfsleven is hierbij ook aanwezig.