Vrouwen gaan steeds meer drinken

Alcohol

Het alcoholgebruik onder vrouwen is nu bijna gelijk aan dat van mannen. Mannen drinken nog net zo veel als een eeuw geleden.

Foto Menahem Kahana / AFP

Had je honderd jaar geleden een man en een vrouw aan een tafel gezet, met daarop een fles whisky, en twee glazen, dikke kans dat de man zo’n beetje de hele fles zelf soldaat zou maken. Dat zou nu zomaar anders kunnen aflopen: het alcoholgebruik onder vrouwen neemt in een groot deel van de wereld toe. Vrouwen drinken nu bijna net zo veel als mannen, concluderen Australische wetenschappers. Als mogelijke verklaring noemen ze het feit dat vrouwen meer zijn gaan werken, en vaker buiten de deur werken.

In een onderzoek dat de wetenschappers van de Universiteit van New South Wales maandag publiceerden op de medische site BMJ Open, laten ze de ontwikkeling in het drankgebruik van vrouwen en mannen zien. Wat blijkt: mannen die tussen 1891 en 1910 werden geboren dronken meer dan twee keer zoveel als vrouwen. Maar in de vorige en deze eeuw verandert het gedrag van vrouwen.

Kijk je naar de huidige groep jongeren, die tussen 1991 en 2000 is geboren, dan drinken mannen nog maar 1,1 keer zo vaak als vrouwen. Bijna even veel dus.

Komt het misschien omdat mannen minder zijn gaan drinken? Nee, die indruk hebben de onderzoekers niet. Uit andere onderzoeken blijkt ook dat vrouwen door de jaren meer zijn gaan drinken, en mannen niet minder.

De wetenschappers hebben voor deze analyse 68 onderzoeken naar de alcoholconsumptie van mannen en vrouwen met elkaar vergeleken. In totaal hebben ze de gegevens van meer dan vier miljoen mensen gebruikt die zijn geboren tussen 1891 en 2000.

Het onderzoek is niet indicatief voor het alcoholgebruik in de hele wereld, maar wel voor een groot deel. De meeste data komen uit Europa en Noord-Amerika (meer dan 75 procent), gevolgd door bijna zes procent uit Azië, de resterende data komen uit andere delen van de wereld.

Naast het drinken van alcohol an sich, blijkt dat ook het verschil tussen alcoholverslaving bij mannen en vrouwen kleiner is geworden. Serieuze alcoholproblemen kwamen bij mannen die tussen 1911 en 1915 zijn geboren 3,6 keer vaker voor dan bij vrouwen. Bij huidige jongerengeneraties is dat verschil veel kleiner: het komt bij mannen nog 1,3 keer zo vaak voor.

„Alcoholgebruik en alcoholmisbruik zijn in het verleden als mannelijk fenomeen gezien”, schrijven de onderzoekers. „Dit onderzoek trekt dat in twijfel en suggereert dat er meer gedaan moet worden tegen alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen daarvan bij vrouwen.”