IEA: duurzame groei neemt vlucht

Energie

Het Internationale Energie Agentschap stelt de verwachting voor duurzame energie de komende vijf jaar drastisch bij naar boven.

De groei van wind- en zonne-energie verloopt wereldwijd sneller dan verwacht. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) schrijft in zijn jaarlijkse marktrapport dat er vorig jaar 153 GW (gigawatt) aan vermogen bij is gekomen. De grootste groei ooit in één jaar.

Naast de snelle toename van nieuw duurzaam vermogen, ziet het IEA ook een scherpe kostendaling. Voor zowel zonne-energie als energie opgewekt door windmolens op land verwacht het in Parijs gevestigde agentschap een marktprijs van tussen de 30 en 50 dollar per MWh (megawattuur). Dat is tussen de 27 en 45 euro.

Door deze ontwikkelingen zal het vermogen aan duurzame energie de komende vijf jaar veel harder groeien dan het IEA eerder had ingeschat. Vorig jaar verwachtte de organisatie, waarin de meeste geïndustrialiseerde landen verenigd zijn, een bescheiden groei van 13 procent. Die verwachting is nu bijgesteld naar 42 procent. In totaal zou dat 825 GW aan nieuw opgesteld vermogen betekenen.

Dat is volgens de organisatie vooral het gevolg van nieuw beleid en betere marktomstandigheden in vier sleutellanden. Het verschil in verwachte groei wordt vooral gemaakt door belastingmaatregelen in de Verenigde Staten die de aanleg van zonne-energie en windparken op land, sterk zal stimuleren.

Als tweede wordt China genoemd, dat in zijn jongste vijfjarenplan hogere doelen heeft gesteld voor de opwekking van duurzame energie. Twee andere belangrijke spelers zijn India en Mexico, die onlangs nieuw beleid hebben ingevoerd.

In absolute termen groeit de duurzame energie in China met 40 procent het hardst. Het IEA verwacht dat in 2012 eenderde van het totale duurzame vermogen in China zal staan. Het agentschap waarschuwt China en andere landen met een snelle groei echter voor de problemen die zullen ontstaan als de infrastructuur niet tijdig wordt aangepast aan de nieuwe omstandigheden.