Het doet er niet toe of een cabaretier professioneel is

Deze rubriek belicht kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week loonbelasting en verhuurdersheffing.

Foto Istock

Of je nu in Carré staat of het cabaret verzorgt tijdens het Nederlands kampioenschap Turks volksdansen: voor de Wet loonbelasting is iedereen gelijk. De artiestenregeling van deze wet maakt geen onderscheid tussen beroepsartiesten en amateurs, zo ondervond een organisator van festivals.

Ieder jaar in december treden op een festival Turkse dansgroepen op, afgewisseld met cabaretoptredens. Uit een boekenonderzoek blijkt dat deze artiesten over een periode van vier jaar bijna 8.500 euro hebben gekregen zonder dat hierover loonheffing is afgedragen.

De stichting die het dansfestival organiseert, vindt dat ook niet nodig. De cabaretiers zijn geen professionele artiesten, maar vrijwilligers die niet meer krijgen dan een onkostenvergoeding van zo’n 500 euro per voorstelling.

De inspecteur legt de stichting een naheffing op, plus een boete wegens grove schuld. Volgens de inspecteur doet het er niet toe hoe goed de cabaretiers zijn en of ze amateurs zijn. Het gaat om de aard en het karakter van de prestatie: het vermaken van het publiek.

Dat is juist, vindt ook de rechtbank Gelderland. De artiestenregeling is inderdaad van toepassing en de stichting heeft niet aangetoond dat het hier puur om een onkostenvergoeding gaat. De vergoeding is bovendien te hoog voor vrijwilligerswerk.

Maar de boete gaat de rechtbank te ver. De stichting dacht dat zij geen loonheffing hoefde in te houden en hield daarom geen loonadministratie bij. Dat zij zich hierover niet heeft laten adviseren, vindt de rechter niet zó kwalijk dat dit kan worden gekwalificeerd als grove schuld.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBGEL:2016:3588