Biografie

Juliana bleef lid van vrouwenclub

Koningin Juliana is tijdens haar hele regeerperiode, en nog lang daarna, lid geweest van een vrouwengezelschap waarbinnen zij „met enige regelmaat haar toevlucht zocht”. Het bestaan van dit gezelschap – GSS, Gooische en Stichtse Schonen – onthult Jolande Withuis in haar biografie Juliana. Vorstin in een mannenwereld. Het was een clubje van zo’n twintig vriendinnen, waar elk drie weken lezingen werden gegeven, literatuur werd besproken en waar muziekmiddagen en excursies werden georganiseerd. „GSS (verdiepte) Juliana’s blik op de samenleving”, schrijft Withuis.

De ware Juliana Twee p. 6-7