Verkiezingsprogramma

PvdA wil verdubbeling van bankenbelasting

Een verdubbeling van de bankenbelasting, die momenteel ruim 500 miljoen euro oplevert. Dat is een van de punten uit het PvdA-verkiezingsprogramma dat maandagavond wordt gepresenteerd. „Een miljard euro vinden wij van de banken een redelijke bijdrage”, zegt Tweede Kamerlid Henk Nijboer die heeft meegeschreven aan het programma.

„Bedrijven betalen 21 procent btw en verzekeraars hebben de assurantiebelasting. De banken hebben alleen de bankenbelasting en die kan daarom substantieel omhoog”, aldus Nijboer. „Dat is echt redelijk, zeker als je rekening houdt met de noodsteun van de overheid en de nationalisaties tijdens de recente financiële crisis.”

De angst dat Nederlandse banken achterop raken ten opzichte van de buitenlandse concurrentie vindt Nijboer ongegrond.

De vraag is of het voorstel van de PvdA echt haalbaar is. Alleen steun van de linkse partijen in de Tweede Kamer lijkt reëel. De bankenbelasting is voor de komst van Rutte II in 2012 al verdubbeld.

Nijboer: „Ik verwacht bredere steun hiervoor, maar ik weet ook wel dat de VVD hier bijvoorbeeld niet voor zal zijn. Veel hangt natuurlijk af van de uitslag van de verkiezingen.” Die verkiezingen staan voor maart volgend jaar op het programma.

De PvdA stelt in zijn programma ook voor om bedrijven met erg hoge schulden zwaarder te belasten. Voorbeeld daarbij is Duitsland, waar bedrijven met hoge schulden al extra belasting moeten betalen. Het gaat vooral om private equity-fondsen die bedrijven soms overladen met schulden.

„Volgend jaar worden zulke bedrijven al zwaarder belast, daartoe is al door het huidige kabinet besloten. Maar wij vinden dat die belasting verder omhoog kan”, aldus Nijboer.

Vorige week werd al bekend dat de PvdA in haar programma ook pleit voor een zogenoemd aardgasfonds, van honderden miljoenen euro’s per jaar. Hiermee moet de economie in het Groningse aardbevingsgebied worden versterkt en de leefbaarheid worden vergroot.