UvA houdt referendum over voorstellen voor meer democratie

Commissie presenteert eindrapport dat moet zorgen voor meer autonomie en meer betrokkenheid van studenten en medewerkers.

Het Maagdenhuis, een pand van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Het Maagdenhuis, een pand van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Remko de Waal/ANP

De Universiteit van Amsterdam (UvA) moet een breder samengestelde senaat krijgen, met naast hoogleraren ook studenten, promovendi en medewerkers. Daarnaast moeten de kernwaarden van de universiteit worden vastgelegd. Die aanbevelingen doet de commissie democratisering en decentralisering, die werd ingesteld na de grootschalige studentenprotesten vorig jaar. Ook oppert de commissie vier organisatiemodellen voor het bestuur van de universiteit.

Het doel is meer autonomie en meer betrokkenheid van studenten en medewerkers. De voorstellen worden in november in een raadgevend referendum voorgelegd aan medewerkers en studenten.

In het eindrapport Een universiteit van waarde(n) dat maandag is gepresenteerd, benoemt de commissie knelpunten waar studenten en medewerkers mee te maken hebben. De grootste problemen zijn onvoldoende betrokkenheid van medewerkers en studenten bij het vormen van nieuw beleid en overmatige bemoeizucht van bestuurders bij zaken die medewerkers en studenten ook zelf zouden kunnen regelen.

Gamechanger

Geert ten Dam, voorzitter van het college van bestuur, zei bij het in ontvangst nemen van het rapport dat de senaat nieuwe stijl of een academische raad “een belangrijke game changer” kan zijn.

“Belangrijk is dat verschillende perspectieven vertegenwoordigd zijn: docenten en onderzoekers, in vaste en tijdelijke dienst, hoogleraren, promovendi en studenten. Voor ons als College zou het heel waardevol zijn om samen de grondslag te leggen voor een nieuw Instellingsplan, een gedeeld waardenkader of het belang van diversiteit.”

Ook op het opstellen van een charter met de kernwaarden reageert Ten Dam positief. “Investeren in een gemeenschappelijk verhaal over de waarde van ambitieus onderwijs en onderzoek voor individuen en voor de samenleving is nodig. De commissie benoemt dat scherp.”

Reactie studenten

Studentenbonden zijn tevreden met de voorstellen. “Dit rapport is een overwinning in de strijd tegen het rendementsdenken”, zegt de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Jarmo Berkhout tegen het ANP. “Studenten en docenten worden al jaren geteisterd door bureaucratie, te hoge werkdruk en verschoolsing, waartegen ze in opstand kwamen. Als de voorstellen van de commissie worden doorgevoerd, na het referendum, komt daar hopelijk een einde aan.”

De Amsterdamse ASVA studentenunie spreekt zelfs van een historisch moment. “Studenten krijgen eindelijk iets te zeggen over hun onderwijs”, aldus voorzitter Henriëtte Hoogervorst.

Bij de protesten in 2015 bezetten studenten en medewerkers van de UvA eerst het Bungehuis en later het Maagdenhuis. Ze eisten meer inspraak in het beleid van de universiteit. Later stapte bestuursvoorzitter Louise Gunning op.