Meer files in Randstad ondanks uitbreiding wegennet

Forse investeringen in de wegen hebben niet geleid tot een afname van het aantal files. Maar zonder de investeringen was het nog veel erger geweest.

Luchtfoto van een file bij het knooppunt Hoevelaken.
Luchtfoto van een file bij het knooppunt Hoevelaken. Bram van de Biezen/ ANP

Bredere snelwegen hebben niet gezorgd voor minder reistijd. Volgens het op maandag gepubliceerde overheidsrapport Mobilieitsbeeld 2016 nam de extra reistijd vorig jaar met gemiddeld 22 procent toe en komt er in 2016 nog eens 14 procent bij. Het verkeer op het hoofdwegennet in de Randstad staat vooral vast tijdens de avondspits. Dat schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Volgens de minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen zou “zonder de uitbreiding van de rijstroken het reistijdverlies nog eens 48 procent hoger zijn geweest”.

“Deze toename kan voor bijna de helft worden toegeschreven aan een toename van verkeer, dalende brandstofprijzen en een groter effect van ongevallen. Het grootste aandeel van de toename van het reistijdverlies komt voor rekening van de avondspits.”

Twitter avatar KiM_IenM KiM Het Mobiliteitsbeeld 2016 van het KiM staat vanaf vandaag online. Congestie is een belangrijk onderwerp. Zie… https://t.co/xQ7gLrd7iv

Files en drukte op de snelwegen zijn voorlopig zeker nog geen verleden tijd in Nederland. Naast de 14 procent extra reistijd in 2016 stijgt de extra reistijd tot en met 2021 verder met zo’n 4 procent per jaar, schrijft het KiM. Dit zou komen door “de aantrekkende economie en een lagere brandstofprijs”, maar ook zit de Nederlandse automobilist steeds vaker alleen in de auto. Het KiM signaleert daarnaast dat het woon- werkverkeer tussen grote steden Utrecht, Rotterdam en Amsterdam alleen maar toeneemt.

Fietsen en trein

Tussen 2005 en 2015 is het fietsgebruik toegenomen met 11 procent, voor een deel te verklaren door de opkomst van de elektronische fiets. Ook wordt in Nederland steeds vaker per trein gereisd. Het aantal afgelegde kilometers per trein nam toe van 15,2 miljard kilometer in 2005 tot 18,5 miljard in 2015: gemiddeld 2 procent groei per jaar.

In de brief over het rapport van minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer staat uitdrukkelijk dat de files op korte termijn nog verder zullen toenemen en dat geplande weguibtreidingen bij knooppunt Hoevelaken, Ring Utrecht, A13/A16 Rotterdam, Blankenburgverbinding, ViA15 en A27 Houten-Hooipolder doorgaan.