Ja, katten richten echt slachtingen aan

Biologie Nieuw onderzoek bevestigt de harde waarheid van de kat als roofdier. Een kattenaanval op kleine dieren is vrijwel altijd fataal.

Getty Images/iStockphoto

Voor klein wild vormt de kat een van de grootste gevaren. Dat concluderen Amerikaanse dierenartsen op basis van gewonde dieren die zij behandelden. Hun artikel staat deze maand het Journal of Wildlife Management. Zelfs met medische zorg sterven de meeste vogels en zoogdieren nadat ze zijn toegetakeld door een kat.

Het onderzoek valt midden in de discussie over de sterfte die loslopende katten onder wilde vogels en zoogdieren veroorzaken. Het onlangs verschenen boek Cat Wars verhevigde die discussie. Daarin hekelt de ecoloog Peter Marra de door katten aangerichte slachting. Veel katteneigenaren hebben juist de indruk dat het wel meevalt, vaak omdat hun eigen kat weinig dieren naar huis brengt.

Ecologen werpen tegen dat de dode dieren die mensen zien, maar een fractie vormen van de slachtoffers die miljoenen katten maken.

Volgens een rekenmodel doden katten in de VS jaarlijks tussen de 1,4 en 3,7 miljard vogels. 30 procent is het slachtoffer van loslopende huiskatten, de rest valt in de klauwen van verwilderde katten. De dierenartsen willen met hun artikel inzicht geven in de omstandigheden waarin dieren door katten worden aangevallen.

De cijfers komen van het Wildlife Center in Virginia. De VS hebben een traditie van Wildlife Centers waar dierenartsen en vrijwilligers zieke, verwonde of verweesde dieren oplappen en terugzetten in de natuur.

Kat rooft nest van een Steller’s Gaai. Waarschuwing: sommige mensen kunnen de beelden als schokkend ervaren. Tekst gaat verder na video.

De onderzoekers hebben 20.921 levende vogels en zoogdieren geanalyseerd die tussen 2000 en 2010 bij het Wildlife Center werden binnengebracht. 14,8 procent van de zoogdieren en 13,8 procent van de vogels waren het slachtoffer van een kat. Respectievelijk 70,8 en 80,8 procent van de dieren overleed aan hun verwondingen, of moest worden afgemaakt.

Dat is een onderschatting. De dierenartsen registreerden een dier alleen als kattenslachtoffer, als diegene die het dier naar het centrum bracht ook een kat in de buurt van het gewonde dier had gezien.

De meest verwonde zoogdieren waren eekhoorns en konijnen. Onder vleermuizen was de sterfte het hoogst. Zij hebben dunne beenderen en een kwetsbaar vliegmembraan, waardoor ze sneller fataal gewond raken.

De katten in Virginia vingen 62 soorten vogels. Dat waren vooral vogels die zich graag ophouden in de buurt van menselijke bebouwing, zoals treurduiven en roodborstlijsters.De meeste slachtoffers werden tussen april en september binnengebracht. Na september zijn de meeste trekvogels vertrokken en houden zoogdieren een winterslaap. Dertig procent van de huishoudens in Virginia heeft een kat. Gemiddeld gaat het om 2,1 katten per huishouden. Het zou enorm schelen als katten verplicht binnen zouden worden gehouden, aldus de dierenartsen.

„Dit onderzoek bevestigt wat we al weten: katten verwonden een enorm aantal wilde dieren”, zegt Pete Marra, ecoloog en auteur van het boek Cat Wars. „Bedenk dat dit de dieren zijn die een aanval van een kat hebben overleefd. Er worden nog veel meer dieren gedood of nooit gevonden door een mens. ”