‘Huren sinds 2010 met 28,8 procent verhoogd’

Dat stelde SP-Kamerlid Farshad Bashir in debat met minister Blok (Wonen, VVD). Klopt het?

Valerie Kuypers/ANP

De aanleiding

In het debat, kort voor het herfstreces, over de begroting van Wonen & Rijksdienst, de portefeuille van VVD-minister Stef Blok, maakte SP-Kamerlid Farshad Bashir zich boos over de hoogte van de huren in de sociale sector. Die zijn in zijn ogen onevenredig hard gestegen. Letterlijk stelde hij: „In zes jaar tijd stegen de huren van woningcorporatiewoningen met 28,8 procent. Dat is 117 euro per maand.”

Omdat dit volgens de SP verre van „houdbaar” is, iets wat het kabinet Rutte II inzake de ontwikkeling op de huurmarkt wel had beloofd, stelt Bashir voor geld aan huurders „terug te geven”, te beginnen met een huurverlaging van 200 euro in 2017. Een motie met deze strekking komt deze dinsdagmiddag in de Tweede Kamer in stemming.

Waar is het op gebaseerd?

Kamerlid Bashir zegt zich te baseren op gegevens van Aedes. Dat is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Deze koepelorganisatie vertegenwoordigt corporaties met zo’n 2,4 miljoen huurwoningen, waarin vier miljoen mensen wonen. Op basis van gegevens van de die Autoriteit Woningcorporaties publiceert Aedes voor haar leden en hun klanten – de huurders – geregeld „informatie over ontwikkelingen in de volkshuisvesting”. Omdat de meest recente gegevens over 2014 gaan, is Bashir voor het jaar 2015 afgegaan op cijfers van het Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken zelf. Met de periode van zes jaar bedoelt hij de huurverhogingen in de jaren 2009-2015.

En, klopt het?

In „de balans voor een gemiddelde huurwoning” geeft Aedes op haar website een overzicht voor de jaren 2009-2014. Daarin bedraagt het „gemiddelde bedrag per woning per maand” 406 euro in 2009 en 492 euro in 2014. De afdeling ‘Wonen en Bouwen’ van het departement van Blok noemt voor 2015 een „gemiddelde huurprijs” van 523 euro voor de categorie ‘toegelaten instellingen’ – dat zijn de woningcorporaties voor sociale huur. Op basis van deze getallen is de rekensom gemakkelijk te maken: 523 min 406 is, met 117 euro, inderdaad een verhoging van 28,8 procent. Minister Blok denkt hier anders over. „De door de heer Bashir genoemde huurstijging van ruim 28 procent heeft zich voorgedaan over ongeveer tien jaar”, schreef hij in een brief met antwoorden op een aantal in het debat gestelde vragen: 2006-2015. Over de zes jaren waar Bashir over sprak, vanaf 2009, was gemiddelde huurverhoging „circa 19 procent”. De minister baseert zich op een andere bron. Hij verwijst naar de ‘Huurenquête’ van het CBS. Daarin geeft het statistiekbureau ook een overzicht van de ontwikkelingen van „de woninghuren in Nederland”. Daarnaast vindt Blok dat de SP ten onrechte de inflatie meeweegt bij de huurverhoging. Daarvoor gecorrigeerd komt hij uit op een „reële huurverhoging” van 8,5 procent sinds 2009.

Lees ook: Betaal jij te veel huur? Vijf vragen over scheefwonen

Twee berekeningen, twee meningen. Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft zijn er nu eenmaal verschillende manieren om de huurstijging te berekenen; reken je kwaliteitsverbeteringen en inflatie mee of niet? „Daar zit al snel een verschil van 6 tot 8 procentpunt in.” Boelhouwer vindt „een vergelijking in reële termen een beter beeld geven van de werkelijke stijging”, maar weerspreekt de cijfers van Aedes niet.

Conclusie

Dat de minister en het Kamerlid het oneens zijn over het juiste gebruik van bronnen, wil niet zeggen dat Bashir ongelijk heeft. Zijn stelling is dan ook waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt