100.000 hectare nieuw bos aangeplant

De Nederlandse bos- en houtsector wil de komende drie decennia 100.000 hectare nieuw bos in Nederland creëren. Dat plan wordt woensdag gepresenteerd op de Nationale Klimaattop in Rotterdam, meldt Staatsbosbeheer. Het planten van nieuwe bomen moet een significante bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Nederland heeft nu circa 350.000 hectare bos, zo’n 11 procent van het grondoppervlak. De nieuwe bomen beslaan een gebied groter dan de Veluwe. Het project kost naar verwachting ruim drie miljard euro. Het plan is opgesteld door natuur- en milieuorganisaties, Staatsbosbeheer en bedrijven uit de hout- en papierindustrie. Zo’n driekwart van de Nederlandse bossen wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het voorstel wordt woesndag voorgelegd aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA). Henk Wanningen van Staatsbosbeheer verwacht geen politiek tegenstand, hoewel nog discussie gevoerd kan worden over waar de bomen geplant moeten worden. Volgens dagblad Trouw behelst het plan dat ruim 20.000 hectare nieuw bos wordt bijgeplant in bestaande natuurgebieden. Daarnaast wordt 30.000 hectare ‘tijdelijke natuur’ ingericht op braakliggende bouwgrond en industrieterreinen. (NRC)