‘Brandveiligheid in meerdere gevangenissen niet in orde’

Gevangenissen in Scheveningen, Bonaire en Amsterdam schoten tekort wat betreft brandveiligheidseisen.

Een cel in een gevangenis.
Een cel in een gevangenis. Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP

Een aantal Nederlandse gevangenissen voldoet niet aan de eisen omtrent de brandveiligheid. Dat meldt ANP, dat verslagen van interne veiligheidscontroles van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft ingezien.

De gevangenissen in Scheveningen, op Bonaire en de onlangs gesloten gevangenis aan de Tafelbergweg in Amsterdam schoten het meest tekort wat betreft brandveiligheidseisen.

Uiteenlopende tekortkomingen

De genoemde gevangenissen hadden uiteenlopende tekortkomingen. Zo zijn er in de gevangenis in Scheveningen dit jaar te weinig brandoefeningen gehouden en waren het ontruimingsplan en afspraken tussen brandweer en politie verouderd. Spullen als branddekens waren niet meer gebruiksklaar.

De gevangenis op Bonaire had voor 2016 geen eigen eigen calamiteitenplannen voor brand, evacuatie en hulpverlening. Bovendien bleken er bij inspectie brandgevaarlijk materialen zoals karton en plastic in de weg te liggen.

De voormalige gevangenis aan de Amsterdamse Tafelbergweg, gesloten eind 2015, voldeed niet aan de criteria rondom calamiteitenplannen en de brandmeldcentrale.

Andere gevangenissen

Naast de genoemde drie (gesloten) gevangenissen, voldeden anderen inrichtingen, waaronder jeugdgevangenissen en tbs-klinieken, niet aan de eisen voor de brandveiligheid. De problemen bij deze gevangenissen bleken echter na een tweede inspectie te zijn opgelost.

Als voorbeeld van een dergelijke inrichting, haalt ANP het detentiecentrum Schiphol aan, dat bekend werd door de brand in 2005 waarbij elf asielzoekers om het leven kwamen. In 2014 werden bij controles tekortkomingen aangetroffen. Deze waren een jaar later verholpen.