Brieven

Uitstoot kooldioxide

Biomassa verbranden is paard achter de wagen spannen

In NRC van 8/10 – Bomen presteren slechter dan zonnepanelen - schrijft Karel Knip enkele fundamentele waarheden over energie uit biomassa. Allereerst over de cycli waarin CO2 zich in planten (bomen) beweegt. Er is geen sprake van opslag, maar van meer of minder lang vast houden van CO2, afhankelijk van het type weefsel.

Ter aanvulling: CO2 wordt het langst vastgehouden in levend hout. Ook laat Knip zien dat via bladeren van bomen een aanzienlijk minder goede efficiency wordt bereikt met opvangen van energie uit zon dan met bv. zonnepanelen. Ter aanvulling: voor ‘enige’ bijdrage uit hout aan onze energievoorziening zou geheel Nederland onder bos moeten staan met een voortdurende activiteit op kap en verjonging (zie ook de bijdragen op een symposium van de KNAW in april 2015). De ambities van het energieakkoord, om een groot deel van zogenaamd groene energie met verbranden van biomassa te bereiken, zijn dan ook niet realistisch. Dat leidt tot bosvernieling.

Maar Karel Knip laat na om nog meer fundamentele waarheden over biomassa te vertellen. Zo wordt voor de opwekking van één kWh elektriciteit met biomassa ruim tweemaal zo veel CO2 uitgestoten als met aardgas en ook ruim meer dan met steenkool. Er is te veel CO2 in de lucht en dat kunnen onze bossen al niet verwerken in de kringloop. Bovendien neemt de capaciteit van onze bossen om CO2 vast te houden wereldwijd sterk af (afnemend areaal bos en afnemende houtaanwas in overblijvend bos). Dus met verbranden van biomassa spannen we het paard achter de wagen. Dat geldt ook voor biomassa uit zogenaamd gecertificeerde bossen.