Opinie

Stop de studentenstops

nrcvindt

Nederland is het land van ir. Cornelis Lely, de bedenker van de Afsluitdijk. Zonder ingenieurs zouden de Randstad en Zeeland grotendeels zee zijn geweest. Dat is niet af te lezen aan het geringe belang van techniek in het onderwijs. Door vele jaren onverschilligheid is er een achterstand opgebouwd. Nog steeds zijn jonge hoogopgeleiden minder vaak technisch geschoold dan tien jaar geleden. Tien jaar geleden had 12 procent van de 25 tot 35-jarigen een afgeronde technische opleiding aan hogeschool of universiteit, nu is dat nog 9 procent. Dat is weinig vergeleken bij het buitenland. Fysieke techniek speelt een geringe rol in het publieke discours. Het geldt vaak als „saai”, want het is geen mensenvak.

Lees ook: Bij acht technische studies komt een stop

Onderwijsvernieuwers hebben alleen belangstelling voor digitalisering, maar een computer moet ook droog staan. De tekorten doen zich voor in de hele kolom, van loodgieter tot en met waterbouwkundige.

Om daar eindelijk iets aan te doen sloten overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen in 2013 een Techniekpact. De economische terugval had al een zetje gegeven: techniek biedt een grotere kans op een vaste baan. De afgelopen tien jaar is het aantal ingeschreven studenten met meer dan de helft gegroeid. Een vijfde van de Nederlandse universitaire studenten studeert nu aan een technische universiteit. Dat is wat overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen hadden beoogd. Maar de tekorten blijven. Er gaan nog steeds meer ingenieurs met pensioen dan er jaarlijks afstuderen.

Des te treuriger dat voor volgend jaar acht studentenstops aan technische universiteiten zijn aangekondigd, vier in Delft, drie in Wageningen en één in Twente. De opleidingen kunnen de groei niet bijhouden. Ze zeggen dat de veertig miljoen die het ministerie afgelopen vier jaar extra heeft gegeven, te weinig is. De technische universiteit Delft barst uit zijn voegen met colleges die in bioscoopzalen moeten worden gegeven. Relatief zou er afgelopen tijd minder geld zijn gegaan naar technische universiteiten.

Het ministerie van Onderwijs moet daar zeker bij stilstaan. Wat hebben de TU’s met die 40 miljoen euro overheidsgeld extra gedaan? Is het genoeg? Waarom kwam er nauwelijks onderwijzend personeel bij?

Belangrijker is de rol van de werkgevers zelf. Waarom kiest slechts 29 procent van de vrouwelijke en 47 procent van de mannelijke afgestudeerden tussen de 25 en 35 jaar aan een technische hbo en universiteit ook voor een technisch beroep? Zonde van dat dure onderwijs. Als werkgevers zo om technici schreeuwen, moeten ze er ook meer voor over hebben.