Kunstgras Bandenbranche noemt ophef ‘onbegrijpelijk’

De Nederlandse bandenbranche, verenigd in Vereniging Band en Milieu en VACO, begrijpt niets van de ophef die is ontstaan rondom het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden. Er zijn „tientallen” internationale onderzoeken die aantonen dat de rubberkorrels, zogeheten SBR-granulaat, van autobanden veilig zijn, stellen de bandenverenigingen. Zij zijn ervan overtuigd dat de korrels honderd procent veilig zijn.

Zij reageren hiermee een uitzending van televisieprogramma Zembla. Daarin kwamen onderzoekers aan het woord die menen dat er nooit goed onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van de rubberkorrels die over de velden worden uitgestrooid – ‘rubbergranulaat’. Dat terwijl er in het materiaal sporen van kankerverwekkende stoffen zitten.

De uitzending leidde tot ongerustheid bij clubs, ouders en sporters. Sommige sportverenigingen willen niet meer spelen op de velden totdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een nieuw onderzoek duidelijkheid geeft over de risico’s voor de ­gezondheid.

Het rubbergranulaat op kunstgrasvelden speelt een belangrijke rol in de recyclingketen van de bandenindustrie. Van het materiaal van ingezamelde banden wordt 70 procent hergebruikt. (NRC)