Kamp: geen garantie Borssele

Energie

Energiebedrijf Delta, de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten moeten zelf een oplossing vinden voor de kerncentrale in Borssele.

De
De Foto Maarten Hartman

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) wil het Rijk niet garant laten staan voor de kerncentrale in Borssele, zoals de provincie Zeeland had gevraagd. In een brief aan de Tweede Kamer liet hij vrijdag weten dat de overheid mogelijk wel indirect te hulp kan schieten. Van sluiting van de omstreden kerncentrale wil de minister niks weten. Hij becijfert de „extra kosten” als gevolg van vervroegde sluiting nu op ruim 1 miljard euro. Sluiting per 2023 zou 400 tot 700 miljoen euro extra kosten.

De kerncentrale, waar Delta voor 70 procent eigenaar van is, is in toenemende mate een probleem voor het Zeeuwse energiebedrijf. Door de lage stroomprijzen moet Delta geld toeleggen op de productie van de centrale. Daarnaast staat het bedrijf aan de vooravond van een opsplitsing. Ondanks jarenlang verzet moet Delta per 1 juli aanstaande zijn winstgevende netwerkbedrijf afsplitsen.

Delta is eigendom van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. Naast het netwerkbedrijf staan ook andere bedrijfsonderdelen te koop. Uit strategische overwegingen kan de kerncentrale echter niet verkocht worden. Wel moet Delta nu al aanzienlijke bedragen opzij zetten om de centrale aan het einde van zijn looptijd in 2033 te ontmantelen.

In een studie over de toekomst van Zeeland stelde de commissie-Balkenende deze zomer dat het belang van de kerncentrale „de regio overstijgt” en een Rijksverantwoordelijkheid zou moeten zijn.

Zover wil minister Kamp niet gaan. Wel stelt hij in zijn Kamerbrief voor dat de aandeelhouders – de provincie en de gemeenten – het netwerkbedrijf Enduris en het belang van Delta in waterbedrijf Evides (50 procent, de rest is in handen van de gemeente Rotterdam) overnemen. Met die twee onderdelen zou een nieuw Zeeuws nutsbedrijf gevormd moeten worden.

Kamp: „Het kabinet is bereid om te onderzoeken hoe ze de Zeeuwse overheden daarbij kan helpen.” De minister wil dat de aandeelhouders Delta betalen voor deze twee onderdelen. Het energiebedrijf zou dit geld dan vervolgens kunnen aanwenden om de verlieslatende onderdelen, de kerncentrale en de gascentrales, overeind te houden.

Op voorwaarde dat de Zeeuws overheden „zelf een maximale bijdrage leveren door het inbrengen van het benodigde aandelenkapitaal” is de minister bereid om zich garant te stellen voor de bancaire lening die ze vervolgens nog moeten sluiten om de deal te kunnen financieren.

De aandeelhouders wordt dus gevraagd om zelf twee bedrijfsonderdelen aan te kopen. De komende weken wordt over deze formule verder onderhandeld.