Brieven

Jacques Monasch

Kiezer snapt de linkse partijen niet

illustraties Cyprian Koscielniak

Arrogant links snapt de kiezer niet , luidt de kop boven een artikel van PvdA-Kamerlid Jacques Monasch (NRC, Opinie&Debat, 15/10).

Of is het andersom?

De kiezer snapt de linkse partijen niet.

Ik denk dat ‘de kiezer’ geen boodschap meer aan linkse politiek heeft. Wat is links? Ik zeg het zelf maar even: vrijheid, gelijkheid en broederschap. De kiezer wil wel vrijheid, maar ook dat die vrijheid beschermd wordt, dat er grenzen worden gesteld aan het gedrag van anderen, niet altijd weer die tolerantie.

De kiezer wil wel broederschap, maar wil niet de ellende van de hele wereld op zich nemen, en het mag ook niet ten koste gaan van onze eigen mensen voor wie we primair zorgplicht hebben.

De kiezer wil wel gelijkheid, ja tussen man en vrouw, tussen homo’s en hetero’s, maar ook tussen hoogopgeleid en laagopgeleid. Maar de kiezer heeft geleerd dat op dat laatste gebied van links geen resultaat verwacht mag worden. De brede welvaartsstaat is er niet gekomen. De kiezer is cynisch geworden. De Partij van de Arbeid in de oppositie – dat lijkt me beter. Jacques Monasch gaat het niet redden.