Opinie

Geef kiezers echt wat te kiezen

Zo moet het niet (langer)

Politiek bepaalt direct en langdurig onze leefomgeving: zorg, veiligheid, onderwijs, enzovoort. Wij, kiezers, kunnen daar niet aan ontkomen. We hebben er bovendien geen directe inbreng in. In de parlementaire democratie stemmen we op de politiek die ons daarna uitlegt welke keuzen zij maakt en waarom dat voor ons het beste is. Was dit vijftig jaar geleden al voorbij de gebruiksdatum; nu is het ronduit schadelijk voor de democratie. Niet langer zo doen!

Zo moet het wel

Geef ons, kiezers, een stem én een keuze.– Deskundigen en belanghebbenden ontwerpen minimaal drie scenario’s voor de zaken die ons allen treffen: zorg, veiligheid, onderwijs, enzovoort.– Ieder scenario wordt op internet getoond en uitgelegd, als in een toonkamer. De kosten staan erbij, en ook wat het op middellange termijn oplevert voor wie. – SCP en CBS rekenen die scenario’s door.– De scenario’s worden aan ons, kiezers, voorgelegd.– Door meer dan één scenario te presenteren wordt glashelder dat er echt iets te kiezen is. – Politieke partijen maken propaganda voor hun favoriet uit de voorgelegde scenario’s.– Kiezers geven in een stemronde hun voorkeur aan.– De regering gebruikt de voorkeur met de meeste stemmen in hun plannen en beleid.– Dat betekent een voortzetting, bijstelling of ombuiging van het bestaande beleid.– De Tweede Kamer controleert de uitvoering , zoals nu.

Kiezerskeus

Dit systeem heet Kiezerskeus. Het is eenvoudig te organiseren en op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau uit te voeren. De kennis en kunde zijn in huis. Kiezerskeus kan tegelijkertijd voor diverse zaken in onze samenleving worden ingezet. Voor het starten van een Kiezerskeus is een minimum aantal aanvragers nodig. Kiezerskeus komt niet in plaats van de Tweede Kamer verkiezingen, het komt erbij.

Zo ziet dat eruit

Stel, er is een Kiezerskeus gehouden die gaat over de zorg. Aangevraagd door honderdduizenden kiezers. Begonnen in januari en afgesloten in augustus. Er waren drie scenario’s: Solidair en Preventie: waarin het accent ligt op inkomensafhankelijke premies en de uitvoering van programma’s die gezond gedrag stimuleren. Solidair en Particulier Initiatief: met nadruk op inkomensafhankelijke premies en voorrang voor particulier initiatief in de uitvoering.

Eigen Verantwoordelijkheid en Preventie: ‘hoe gezonder je leeft, hoe goedkoper je polis’, in combinatie met programma’s die gezond gedrag stimuleren.

Ruim 9 miljoen, 74 procent van alle kiezers, deden mee aan deze Kiezerskeus. Scenario ‘Solidair en Preventie’ kreeg 70 procent van de stemmen , ‘Solidair en Particulier Initiatief’ 28 procent en ‘Eigen Verantwoordelijkheid en Preventie’ 2 procent.

De regering heeft laten weten uiterlijk op 1 januari met de eerste wetsvoorstellen te komen die de huidige situatie in de richting van ‘Solidair en Preventie’ bijstelt.

Over twee maanden wordt de Kiezerskeus Onderwijs afgesloten; de Kiezerskeus Veiligheid wordt op korte termijn aan de kiezers voorgelegd.

Daarom!

Kiezerskeus geeft de kiezer een echte directe keuze. Politiek komt weer in het leven van alle dag. Voorbij … Den Haag doet toch wat het wil ….

Niet wachten. Doen!