Opinie

Wethouder, stop met praten over verplichte anticonceptie

Rotterdamse ambtenaren spreken op het ministerie over het plan van wethouder De Jonge. Daar moeten ze mee ophouden, vindt Sun Yoon van Dijk.

Afgelopen week vergaderde de gemeenteraad urenlang over het plan van wethouder Hugo de Jonge (CDA, zorg) om anticonceptie te verplichten bij vrouwen die niet in staat zijn om hun kind te verzorgen, bijvoorbeeld door drugsverslaving of een laag intellect. „Omdat sommige kinderen het recht hebben om niet geboren te worden”, verklaarde hij. Harde woorden van De Jonge. Hij haalde alle kranten.

De wethouder moest toegeven dat hij al sinds april met het ministerie van VWS praat over een wetsvoorstel. De gemeenteraad had hij daarover niets gemeld. Deze heeft dus geen kans gehad om te reageren op de plannen Van de Jonge. Dat pikte de raad niet, met uitzondering van de fracties van coalitiepartijen CDA en Leefbaar Rotterdam.

Nadat De Jonge eindelijk had onthuld wat hij nu eigenlijk aan het doen was, ontstak de D66-fractie in woede omdat ze van niks wist, waarna ze zich terugtrok op de fractiekamer. Even later voegden de wethouders zich bij hen. Wat daar besproken is weten we niet, maar dat ze hevig ruzie maakten is duidelijk. Het geschreeuw was op de gang te horen.

De oppositie diende uiteindelijk een motie in waarin ze De Jonge opdroeg het overleg tussen de Rotterdamse en de rijksambtenaren te staken en met de raad in overleg te gaan. Wij hadden natuurlijk verwacht dat D66 die motie zou steunen. Maar wat bleek? D66 stemde tegen, waardoor hij het niet haalde, met als toelichting van raadslid Robin de Roon: „De wethouder doet dit niet namens de gemeenteraad, niet namens Rotterdam en niet namens D66.” De woorden van D66 zijn niets waard omdat deze De Jonge niet verhinderen door te gaan met zijn plan.

Reden dat de D66-fractie de motie niet steunde is dat de wethouders van D66 in het stadsbestuur, Adriaan Visser (financiën) en Pex Langenberg (verkeer) wel wisten wat De Jonge aan het doen was in Den Haag maar verzuimd hadden hun eigen fractie in de raad daarover in te lichten. Wat mij betreft, doet dat er niet toe, ook al had dat een coalitiecrisis veroorzaakt. De fractie van D66 had De Jonge moeten stoppen. Want als Hugo de Jonge niet spreekt namens Rotterdam, de gemeenteraad of D66: namens wie spreekt hij dan wel?

Sun Yoon van Dijk is gemeenteraadslid voor de SP