startkwalificatie

Voortijdige schooluitval van mbo-leerlingen is in tien jaar tijd met helft teruggedrongen

De afgelopen tien jaar is de voortijdige schooluitval op het mbo afgenomen van 10,8 procent in het schooljaar 2004-2005 naar 5,4 procent in 2014-2015. Dat blijkt uit cijfers die het CBS deze donderdag heeft gepubliceerd.

Van de 389.000 leerlingen die in 2014 een mbo-opleiding deden, zaten een jaar later 21.000 daarvan niet meer op school zonder een startkwalificatie te hebben: een diploma op mbo-niveau 2 of een havo- of vwo-diploma. In het voortgezet onderwijs verlieten in het schooljaar 2014-2015 ruim vijfduizend leerlingen (0,5 procent) hun school zonder startkwalificatie. Tien jaar geleden bedroeg dit percentage nog meer dan 2 procent.

De dalende trend in de schooluitval van de afgelopen tien jaar wordt daarmee voortgezet. De doelstelling van het vorige kabinet om het aantal voortijdige schoolverlaters in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000, is vorig jaar al gehaald, bleek uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Minister Jet Bussemaker (PvdA) liet vorig jaar weten wel flink in te zetten op het voorkomen van uitval. Scholen die het aantal uitvallers weten terug te dringen, zou ze financieel blijven belonen.

Het CBS constateert dat er regionaal grote verschillen zijn tussen het aantal schoolverlaters op het mbo. (NRC)