Mogelijk meer auto’s naar Amsterdam door Noord/Zuidlijn

Vervoer

Door de Noord/Zuidlijn rijden straks minder bussen uit de regio Waterland naar het centrum. Er is grote weerstand tegen overstappen op de metro.

De komst van de Noord/Zuidlijn zorgt mogelijk voor meer autoverkeer vanuit de regio Waterland naar Amsterdam. Dit blijkt uit een onderzoek van openbaar vervoerbedrijf EBS onder 2.700 reizigers. Met name de gedwongen overstap van bus op metro in Noord zorgt ervoor dat veel reizigers op zoek gaan naar alternatieven.

De regio Waterland maakt op dit moment gebruik van een comfortabele buslijn die vanaf Hoorn over de N247 over een aparte busbaan – filevrij – naar Amsterdam Centraal rijdt. Met de komst van de Noord/Zuidlijn gaat dit veranderen: 70 procent van de bussen vanuit de regio stopt dan in Amsterdam-Noord, waar de reizigers moeten overstappen op de metro (het nieuwe Station Noord) richting Amsterdam Centraal. De rest blijft de oude route rijden: via de IJtunnel naar CS.

Uit het onderzoek blijkt dat reizigers vanuit de regio „grote weerstand” hebben tegen overstappen. 22 procent van de reizigers geeft aan minder met het openbaar vervoer te zullen gaan reizen om het overstapscenario te omzeilen. De auto wordt hierbij vaak als alternatief genoemd. Daarnaast zegt 30 procent gebruik te zullen maken van de overgebleven directe busverbindingen. Mogelijk zorgt dit ook voor meer auto’s vanuit de regio: het kleine aantal bussen dat nog wél vanuit Waterland door zal rijden naar Centraal Station, zal waarschijnlijk heel populair zijn, en dus heel vol. Veel respondenten gaven aan ‘zitplaatskans’ in het ov belangrijk te vinden.

Stadsregio, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Amsterdam, laat weten de plannen van EBS nog te moeten goedkeuren. Na vaststelling van het vervoersontwerp zal Stadsregio ook nog zelf onderzoek doen en eventuele maatregelen treffen.