Gedicht voor eenzame dode mogelijk voorbij

De gemeente Rotterdam beëindigt de samenwerking met de stichting De Eenzame Uitvaart. De stichting laat dichters een gedicht voorlezen bij de begrafenis van mensen die zonder nabestaanden gestorven zijn.

Door een wijziging van EU-regels moeten uitvaarten in het kader van de Wet op de lijkbezorging openbaar worden aanbesteed. Het gaat hierbij om uitvaarten waarvan de kosten, gemiddeld 3.200 euro, niet of niet volledig door nabestaanden kunnen worden gedragen. In Rotterdam kwam dat in 2015 139 keer voor. In 2016 gebeurde het tot en met september 99 keer.

Een eenzame uitvaart is die van een overledene over wie helemaal niemand zich ontfermt. Dat zijn er ongeveer drie per jaar. Het gaat soms om schrijnende gevallen, zoals een uitvaart van een man die dood gevonden was door de deurwaarder en de politie die hem uit zijn huis kwamen zetten. Hij had zichzelf opgehangen.

Sinds 2007 hebben negen Rotterdamse dichters bij toerbeurt een gedicht geschreven voor een in eenzaamheid overleden Rotterdammer en dit voorgelezen aan zijn graf. Zij zien het ritueel als een geste van de gemeenschap jegens de eenzame dode. Maar of de begrafenisonderneming die de openbare aanbesteding ‘wint’ ermee zal doorgaan, is nog de vraag. De dichter van dienst kreeg voor zijn gedicht 300 euro.