Brussel wist sinds 2012 van ‘temperatuurtruc’

De Europese Commissie was al sinds 2012 op de hoogte van het gebruik van ‘thermovensters’, een truc die fabrikanten van dieselauto’s toepassen om ze schoner te laten lijken dan ze werkelijk zijn.

Dat blijkt uit een e-mailwisseling tussen het JRC, het onderzoekscentrum van de Europese Commissie, en iemand van DG Enterprise, het departement voor Industrie.

De mails bevatten een grafiek die aantoont dat geteste auto’s prima presteren onder de norm tussen 20 en 30 graden Celsius – de voorgeschreven temperatuur in het testlab. Bij lagere of hogere temperaturen wordt de auto opeens een stuk viezer en stoot hij veel meer schadelijke stikstofoxiden uit.

Een duidelijk geval van „hard cycle beating”, schrijft de medewerker van het industriedepartement, „zoals het gebruik van de testcondities voor het activeren van de uitstootcontrolemechanismen.” De test doelmatig omzeilen is bij wet verboden, tenzij het nodig is om beschadiging van de motor te voorkomen.

De speciale onderzoekscommissie naar het dieselschandaal van het Europese Parlement vroeg de documenten op. De commissie is opgetuigd nadat vorig jaar Volkswagen fraude met uitstoot opbiechtte.

De officiële lijn van de verantwoordelijke eurocommissarissen die de commissie ondervroeg, is standaard: we wisten dat er een discrepantie was tussen werkelijke uitstoot en uitstoot in het lab. Maar van fraude wisten we niks. De e-mails lijken dat te weerspreken. In ieder geval roepen ze de vraag op waarom deze temperatuurtruc niet beter is onderzocht.

Een federale rechter in San Francisco, die een claimzaak van Volkswagen- en Audibezitters behandelt, heeft gisteren gezegd dat hij „sterk geneigd is” een terugkoop- en schaderegeling van ruim 10 miljard dollar goed te keuren vanwege de fraude met dieseluitstoot. De rechter beslist uiterlijk dinsdag 25 oktober definitief.