100.000 minder werklozen dan vorig jaar

Opvallend genoeg is de afname het sterkst onder 45-plussers.

Vooral onder 45-plussers is de werkloosheidsdaling het sterkst.
Vooral onder 45-plussers is de werkloosheidsdaling het sterkst. Foto: Lex van Lieshout / ANP

De werkloosheid in Nederland is afgelopen september opnieuw gedaald. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zijn er nu 100.000 minder werklozen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opvallend genoeg is de afname het sterkst onder 45-plussers.

Het totaal aantal werklozen nam af naar 5,7 procent van de beroepsbevolking, wat neerkomt op 510.000 mensen die geen baan kunnen vinden. In dezelfde periode vorig jaar waren er nog 609.000 werklozen. Wel zijn er nog altijd 200.000 meer werklozen dan in augustus 2008, net voor de financiële crisis. Toen was het aantal werklozen met 310.000 uitzonderlijk laag, ook in vergelijking met de jaren daarvoor.

Vooral 45-plussers profiteren

Hoewel de groep 45-plussers nog altijd het hoogste aantal werklozen vertegenwoordigt, was de werkloosheidsdaling van deze groep het afgelopen jaar wel het sterkst. Ruim de helft van de totale daling van 100.000, kwam voor de rekening van 45-plussers.

Het aantal werkloze 45-plussers ligt volgens de laatste cijfers op 197.000, een jaar eerder waren nog 250.000 mensen uit dezelfde leeftijdscategorie werkloos.

Ook aantal WW-uitkeringen daalt

Sinds april daalt ook het aantal lopende WW-uitkeringen. In september lag dit aantal volgens het UWV op 424.000, dat is een daling van 0,6 procent ten opzichte van augustus. Toch ligt het aantal lopende WW-uitkeringen nog altijd hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 420.000 lopende WW-uitkeringen werden geteld. Vooral voor laagopgeleiden (7,1 procent) en 50-plussers (7,5 procent) ligt het WW-percentage veel hoger dan het gemiddelde WW-percentage van 4,8 procent van de beroepsbevolking.

Volgens het CBS werden er dit jaar veel minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Vooral in de bouwnijverheid (27,7 procent), de grafische industrie (24,5 procent) en zorg en welzijn (22,6 procent) ging het aantal sterk omlaag.