Hypotheekgarantie

Minder vaak NHG door hoge prijzen

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er minder hypotheken met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De afname hangt samen met de sterk stijgende prijzen voor woningen. Daardoor komen minder hypotheken voor de garantie in aanmerking. De NHG-grens ligt dit jaar op 231.132 euro. Vanaf 1 januari 2017 wordt de NHG jaarlijks gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Dan kan een woning tot maximaal 245.000 euro worden gefinancierd met NHG. In de eerste negen maanden van 2016 werd 74 procent van de hypotheken afgesloten met NHG, dat zijn 87.500 huishoudens. Een jaar eerder waren dit er in dezelfde periode ruim 100.000. De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden restschulden op te vangen. (ANP)