Hulp bij zelfdoding

Kabinetsbesluit getuigt van „geestelijke armoede”, zegt lid commissie-Schnabel

Het kabinetsbesluit over hulp bij zelfdoding is „onthutsend” en getuigt van „geestelijke armoede”. Dat schrijft filosoof Maarten Verkerk deze donderdag op de opiniepagina van NRC. Verkerk was lid van de commissie Voltooid Leven, ook wel bekend als de commissie-Schnabel, die in opdracht van het kabinet de maatschappelijke knelpunten en juridische mogelijkheden onderzocht voor hulp bij zelfdoding voor mensen die hun leven voltooid achten.

Het kabinet maakte vorige week bekend dat het een nieuwe wet wil invoeren om deze hulp bij zelfdoding mogelijk te maken. De commissie-Schnabel had nu juist geadviseerd dat niet te doen. Verkerk is verbijsterd dat het advies in de wind is geslagen. „Een commissie van wijzen, noemde het kabinet dit zelf. Welnu, die wijzen hadden ook tegen de muur kunnen praten”, schrijft hij. Volgens Verkerk wilde het kabinet, in het licht van de verkiezingen, meedeinen op het standpunt van de meerderheid.

De commissie-Schnabel heeft volgens Verkerk laten zien dat het begrip ‘voltooid leven’ een veel te positieve connotatie heeft.

Verkerk vindt dat iedereen zich moet afvragen of „men niet een tandje hoger kan bij het aandacht geven aan kwetsbare burgers die lijden aan het leven”.

De Mening pagina 30