Epidemie van merelvirus treft groter deel van Nederland

Merel.
Merel. Foto Getty Images

Amsterdam. Het usutuvirus dat sinds augustus op grote schaal merels doodt, is breder verspreid over Nederland dan aanvankelijk gedacht. Dat maakte het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht deze woensdag bekend.
De haard van de epidemie ligt in het zuiden van Gelderland, het oosten van Noord-Brabant en Limburg. Dat patroon was aan het eind van de zomer al zichtbaar. De epidemie blijkt zich echter verder naar het noorden ook uit te strekken, tot in Overijssel. Daarnaast zijn er ook enkele besmette dode merels gevonden in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Friesland.

Het merelvirus is in dit najaar ook actiever in de omliggende regio’s in België en Duitsland. Het usutuvirus is een virus dat door muggen wordt overgebracht. In 1996 werd het virus voor het eerst in Europa gezien, en sindsdien vonden enkele grote uitbraken plaats. In Duitsland gebeurde dat in 2011. Dit jaar heeft het virus mogelijk geprofiteerd van het warme nazomerweer.

Bij de Nederlandse onderzoeksinstellingen zijn sinds augustus in totaal 1.800 meldingen binnengekomen van dode of zieke merels, en enkele zanglijsters. Het aantal meldingen neemt de laatste weken af. Wat de invloed van de epidemie zal zijn op de Nederlandse merelpopulatie, kan pas duidelijk worden bij tellingen in de komende winter. In Duitsland zorgde het usutuvirus lokaal voor een merkbare afname van de merelstand. Na enkele jaren was de stand weer hersteld. (NRC)
(NRC)