Brussel wist van gebruik temperatuurtruc in dieselauto’s

Met ‘thermovensters’ kunnen fabrikanten dieselauto’s schoner laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. De Europese Commissie was al sinds 2012 op de hoogte van het gebruik hiervan, blijkt uit een emailwisseling.

Lex van Lieshout/ANP

De Europese Commissie was al sinds 2012 op de hoogte van het gebruik van ‘thermovensters’, een truc die fabrikanten van dieselauto’s toepassen om auto’s schoner te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Dat blijkt uit een emailwisseling tussen het JRC, het onderzoekscentrum van de Europese Commissie, en iemand van DG Enterprise, het departement voor Industrie.

In de grafiek is duidelijk te zien dat de geteste auto prima onder de norm presteert tussen 20 en 30 graden Celsius – de voorgeschreven temperatuur in het testlab. In koudere of warmere temperaturen wordt de auto opeens een stuk viezer en stoot hij veel meer schadelijke stikstofoxiden uit. Dit is een duidelijk geval van “hard cycle beating”, schrijft de medewerker van het industriedepartement, “zoals het gebruik van de testcondities voor het activeren van de uitstootcontrolemechanismen.” De test doelmatig omzeilen is bij wet verboden, tenzij het nodig is om beschadiging van de motor te voorkomen.

De speciale onderzoekscommissie naar het dieselschandaal van het Europese Parlement vroeg deze documenten op. De commissie is opgetuigd nadat vorig jaar Volkswagen fraude met uitstoot opbiechtte. De officiële lijn van de verantwoordelijke eurocommissarissen die de commissie ondervroeg, is standaard: we wisten dat er een discrepantie was tussen werkelijke uitstoot en uitstoot in het lab. Maar van fraude wisten we niks. Deze documenten lijken dat te weerspreken. In ieder geval roepen ze de vraag op waarom deze temperatuurtruc niet beter is onderzocht.

Grafiek uit de emailwisseling, waaruit de temperatuurwisseling blijkt. Tekst gaat verder na de afbeelding.
grafiek-diesel

Van welke fabrikant de auto uit de grafiek is, is niet bekend. Maar, is al eerder uit onderzoek gebleken, heel veel fabrikanten maken gebruik van deze thermovensters.

De emailuitwisseling: