Kleinste kans op nieuwe baan na ontslag bij bank

Arbeidsmarkt

Ex-bankwerknemer komt moeilijk aan de bak, aldus UWV.

Het is niet voor iedereen makkelijk werk te vinden
Het is niet voor iedereen makkelijk werk te vinden

Wie ontslagen wordt in de financiële sector heeft de kleinste kans om binnen een jaar weer een baan te vinden. Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek van uitkeringsinstantie UWV naar werklozen in de WW.

Van de personen die in 2014 hun baan in de financiële sector verloren, had maar 38 procent een jaar later een nieuwe baan. Over alle sectoren gemeten was 65 procent van de in 2014 ontslagen mensen na een jaar weer aan het werk.

Banken zijn bezig met flinke reorganisaties. Deze maand kondigde ING nog aan 2.300 banen in Nederland te schrappen. In september meldde ABN Amro dat 1.375 arbeidsplaatsen verdwijnen. Rabobank kondigde een drastische reorganisatie die moet leiden tot ten minste 9.000 minder arbeidsplaatsen.

Volgens het UWV bedroeg het aantal banen in de financiële sector vorig jaar 238.000. De instantie voorspelt dat de werkgelegenheid in de sector in de periode 2016-2017 met 16 procent daalt. Bij geen enkele andere sector wordt zo’n harde daling voorzien.

Uit het onderzoek blijkt ook dat deze werknemers die op straat komen te staan een nieuwe baan beter niet in de financiële sector kunnen zoeken. Van de mensen die binnen een jaar wél nieuw werk vonden, deed maar 15 procent dat in de financiële sector. 57 procent van de in de financiële sector ontslagen WW’ers ging in een ander sector aan de slag. Bij geen andere sector ziet men zo veel overstappers. De WW’ers uit de financiële sector gaan ook het meeste van alle WW’ers als zelfstandige verder.

Uit het onderzoek blijkt dat werklozen uit de bouw, landbouw en uitzendkrachten snel weer aan een baan komen. Van de werklozen uit die sectoren heeft meer dan 70 procent binnen een jaar weer nieuw werk.

Groei werkgelegenheid

De financiële crisis die in 2008 begon, heeft lang doorgewerkt op de arbeidsmarkt, constateert het UWV. Pas sinds 2015 groeit de werkgelegenheid weer. Mensen vinden ook sneller werk dan voorheen.

Eén sector steekt volgens het UWV qua werkgelegenheid boven de andere sectoren uit: de horeca. Alleen in 2009 was daar sprake van banenverlies, in de jaren daarna nam de werkgelegenheid steeds toe. In 2014 waren er in de horeca 34.000 werknemers meer dan in 2008. Dit jaar verwacht het UWV hier een stijging van 13 procent van het aantal banen.