INDUSTRIE

Staalbazen vragen de EU om betere bescherming

Industrie

Bijna zestig Europese staal- bedrijven vragen Brussel harder op te treden tegen Chinese dumping. „Er staan 320.000 banen op de tocht.”

Foto Reuters

De Europese staalindustrie doet een dringend beroep op de Europese regeringsleiders om de „sector te beschermen en 320.000 banen te redden”. In een brief vragen bijna zestig staalbazen om harde maatregelen tegen de Chinese dumping van goedkoop staal.

De bestuursvoorzitters van onder andere Tata Steel, ArcelorMittal en ThyssenKrupp Steel Europe vragen de EU even scherpe anti-dumping maatregelen te hanteren als de Verenigde Staten. De positie van de staalindustrie in de EU, die ernstig te lijden heeft van de Chinese concurrentie, komt deze week aan de orde op een Europese top van regeringsleiders.

De staalbedrijven vragen ook aandacht voor mogelijk nadelige effecten van een nieuw systeem voor emissiehandel. Zij vrezen in een toekomstig Europees systeem veel meer te moeten gaan betalen voor hun emissierechten. Een hogere beprijzing van de uitstoot van CO2 zou de uitstoot sterk moeten reduceren.

De staalindustrie vraagt om begrip: „Het voorgestelde systeem zou voor de Europese staalindustrie hogere kosten betekenen, die onze concurrenten buiten Europa niet hoeven te betalen.” Dat zou banen en investeringen in gevaar brengen.