Essent loopt subsidie mis

Energieconcern Essent wil bijna 16 miljoen euro van de Vlaamse regering, omdat het bedrijf in de jaren 2004-2006 zou zijn benadeeld bij de levering van groene stroom. Vlaanderen kende in die jaren een speciale subsidieregeling om het gebruik van groene stroom te bevorderen. Om voor steun in aanmerking te komen, moesten elektriciteitsbedrijven groene stroom die rechtstreeks aan het net werd geleverd gratis distribueren.

Een groot deel van de groene stroom die Essent in Vlaanderen verdeelde kwam uit Nederland. Het trof het concern dan ook onaangenaam toen de subsidieregels in 2003 werden aangescherpt: voortaan werd de steun beperkt tot de distributie van binnenlandse (in casu in België opgewekte) groene stroom. De Belgische Raad van State haalde in 2006 een streep door de regeling, maar in de tussenliggende jaren had Vlaanderen in de elektriciteitsdistributie volgens Essent helemaal geen onderscheid mogen maken tussen Belgische en geïmporteerde groene stroom. Dat zou in strijd zijn met de Europese regels.

Het geschil belandde uiteindelijk bij het Europees Hof. Dat besliste eind september dat de Vlaamse regeling überhaupt niet deugde, omdat de subsidie aan de distributeur ten goede kwam en er „geen enkele zekerheid” was dat de producent van groene stroom daar iets van meekreeg. En pas als de subsidie wel aan de producent zou zijn verstrekt, had een onderscheid tussen Belgische en geïmporteerde groene stroom – in het licht van een hoger doel: verlaging van nationale uitstoot van broeikasgassen – eventueel Europese goedkeuring kunnen wegdragen. Kortom, Essent kan fluiten naar die bijna 16 miljoen aan ‘gemiste subsidie’.

www.rechtspraak.nl ECLI:EU:C:2016:732
    • Joop Meijnen