Wereldwijd akkoord tegen broeikasgassen

Klimaat

Bindende afspraken over een schadelijk koelmiddel moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Parijs.

Hfk’s (chloorfluorkoolstoffen) worden als koelmiddel gebruikt in onder meer
Hfk’s (chloorfluorkoolstoffen) worden als koelmiddel gebruikt in onder meer Foto Getty Images

Bijna tweehonderd landen hebben met elkaar bindende afspraken gemaakt om het gebruik van broeikasgassen in onder andere koelkasten en airconditioners uit te bannen. Het gaat om hfk’s, fluorkoolwaterstoffen.

Op een bijeenkomst in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, spraken 197 landen zaterdag af om deze schadelijke koelmiddelen stapsgewijs af te schaffen. Volgens een studie uit 2013 kan uitbanning van hfk’s een halve graad schelen bij de opwarming van de aarde.

Hfk’s werden in de jaren tachtig ingevoerd als vervanging van cfk’s, die de ozonlaag bleken aan te tasten. Ze worden niet alleen gebruikt in airco’s en koelkasten, maar ook als goplos- en brandblusmiddel.

De landen denken met de afspraken een belangrijke stap te kunnen zetten richting de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Op deze VN-conferentie beloofden de landen elkaar vorig jaar de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot maximaal 2 graden, en liefst anderhalve graad. De Verenigde Staten en andere ontwikkelde industrielanden zullen de hfk’s vanaf 2019 uitbannen, gevolgd door onder meer China in 2024. India en Pakistan volgen pas in 2028 vanwege hun ontwikkelingsachterstand.

Het World Resources Institute schat dat met deze maatregelen de aanwezigheid van hfk’s in 2047 met met 80 tot 85 procent zal zijn teruggedrongen.